PL EN


2010 | 1(15) | 77-90
Article title

Wybrane rachunki kosztów w zarządzaniu procesowym

Authors
Content
Title variants
EN
Selected cost accounts in the process management
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W prezentowanym artykule przedstawiono koncepcję analizy procesu wytwórczego, z punktu widzenia menedżerskich rachunków kosztów. Przyjęto, że podstawowym podejściem w tym obszarze działalności przedsiębiorstwa jest formuła zarządzania procesowego. Stosowanie tej generalnej formuły ma umożliwić uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jaka jest produktywność realizacji poszczególnych zadań, jak są generowane strumienie efektów i kosztów, jak należy skutecznie zarządzać zdolnością operacyjną przedsiębiorstwa. W rozwinięciu tekstu omówiono następującą problematykę: rachunek kosztów docelowych działalności przedsiębiorstwa, zarządzanie kosztami w cyklu życia produktu, doskonalenie struktury łańcucha wartości, rachunek kosztów procesów.
EN
The paper presents a concept of the analysis of the manufacturing process from the point of view of managerial cost accounts. It is assumed that process management is a basic approach in this area of corporate activities. The application of this general approach may offer an answer to the following questions: which tasks are performed in a productive way? How are effect and cost flows generated? How should the company’s operational potential be effectively managed? The following issues are discussed in the further parts of the paper: the company’s target cost account, cost management in the product life cycle, improvements in the value chain structure, and the process cost account.
Year
Issue
Pages
77-90
Physical description
Dates
printed
2010-06
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, adam.stabryla@mwse.edu.pl
References
  • Czekaj J. (red.). 2009. Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 978-83-7252-446-1.
  • Grajewski P. 2007. Organizacja procesowa. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1722-5.
  • Jaruga A.A., Kabalski P., Szychta A. 2010. Rachunkowość zarządcza. Warszawa: Wolters Kluwer Polska. ISBN 978-83-7526-717-4.
  • Kiziukiewicz T. (red.) 2003. Zarządcze aspekty rachunkowości. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1431-6.
  • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. 2004. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1492-8.
  • Romanowska M., Trocki M. (red.). 2004. Podejście procesowe w zarządzaniu. T. 1–2. Warszawa: Wyd. SGH. ISBN 83-7378-083-1 (T.1), 83-7378-084-X (T. 2).
  • Sobańska I. (red.) 2009. Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 978-83-255-0114-3.
  • Zimniewicz K. 2003. Współczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1439-1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bdac8d24-6cf8-4040-91e2-153e6313cf50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.