Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 222 | 11-18

Article title

Refleksje na temat podejmowania trudnych decyzji

Authors

Content

Title variants

EN
Reflections on the issue of taking difficult decisions

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest refleksją na temat podejmowania trudnych decyzji w nieprzewidywalnej i dynamicznej przyszłości. Ma on na celu pokazanie roli i znaczenia decydenta w procesie decyzyjnym, jego kompetencji, umiejętności i doświadczenia, jak również intuicji, pomocnych w podejmowaniu trafnych decyzji. Artykuł pokazuje zawiłość procesu decyzyjnego, wskazując trudność w podjęciu trafnej decyzji w przełożeniu na perspektywę czasową. Im dłuższa perspektywa, tym wydaje się trudniejsze podjęcie optymalnej decyzji z uwagi na nieznajomości nierozpoznawalność przyszłych uwarunkowań
EN
The article is a reflection on the issue of taking difficult decisions in unpredictable and dynamic future. The purpose of it is to present the role of the decision maker in the decision making process, his competence, skills and experience as well as intuition, helpful in undertaking of accurate decisions. The article presents the complexity of the decision making process pointing at the difficulty of undertaking of accurate decision in the context of time perspective. The longer the perspective, the more difficult undertaking of optimal decision due to the fact that the future conditionings are not known as well as difficult to discern. .

Year

Volume

222

Pages

11-18

Physical description

Contributors

author

References

  • Barber B.M., Odean T. (2002), Trading Is Hazardous to Your Wealth: The Common Stock Investment Performance of Individual Investors, “Journal of Finance”, Vol. 55, Iss.2, s. 773-806.
  • Collins J.C., Porras J.I. (2003), Wizjonerskie organizacje, Jacek Santorski – Wydawnictwo Biznesowe, Warszawa.
  • Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia, Media Rodzina, Poznań.
  • Rosenzwig P. (2007), Halo Effect... and Eight Other Bussiness Delusions that Deceive Managers, Simon & Schuster, New York.
  • Taleb N. (2006), Ślepy traf. Rola przypadku w sukcesie finansowym, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
  • Tetlock P.E. (2005), Expert Political Judgment: How Good Is It. How Can We Know? Princeton University Press, Princeton.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2083-8611

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bdb3721a-c0e2-45f3-9cdd-cbd95efdabf0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.