Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 19 | 1 | 55-75

Article title

Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Basic analytical capabilities of the CCR-DEA model

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule omówiono możliwości analityczne podstawowego i klasycznego profilu metod DEA – model CCR. Scharakteryzowano m.in. tradycyjne i stosowane w Polsce sposoby ustalania technologii optymalnej i benchmarkingu dla obiektów nieefektywnych. Zaproponowano także, między innymi, „ekonomiczną” interpretację rozwiązania optymalnego zadania oraz sposób ustalania struktury technologii docelowej.
EN
The article describes some analytical applications of the basic DEA model – CCR model proposed by Charnes, Cooper and Rhodes [2]. The author presents elementary DEA profiles, terminology, ideas and some traditional ways of determining the optimal technology for inefficient objects and benchmarking and estimating the type and size of returns to scale. The evaluation of input excess and output shortage is also described. In this context, the author suggests an economic interpretation of the optimal solution of the CCR model as a task that consists of creating virtual technology of a given set of objects. The author also presents how to determine the structure of a target and optimal technology and indicates the way of using simplex reports in sensitivity analysis of the solution to the CCR model. All these reflections are illustrated by a real-life DEA problem that concerns bank efficiency.

Year

Volume

19

Issue

1

Pages

55-75

Physical description

Contributors

 • Katedra Ekonometrii, Wydział Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, Uniwersytet Ekonomiczny, al. Niepodległości 10, 60-967 Poznań, Polska

References

 • ANDERSEN P., PETERSEN N.C., A procedure for ranking efficient units in Data Envelopment Analysis, Management Science, 1993, 39(10).
 • CHARNES A., COOPER W.W., RHODES E., Measuring the efficiency of decision making units, European Journal of Operational Research, 1978, 2.
 • CHARNES A., COOPER W., GOLANY B., SEIFORD L.M., STUTZ J., Fundations of data envelopment analysis for Pareto-Koopmans efficient empirical production functions, Journal of Econometrics, 30, 1985.
 • BANKER R.D., CHARNES A., COOPER W.W., Some models for estimating technical and scale inefficiencies in Data Envelopment Analysis, Management Science, 30/9,1984.
 • DOMAGAŁA A., Postulat homogeniczności jednostek decyzyjnych w metodzie DEA. Sugestie teoretyczne a wyniki symulacji empirycznych, Ekonometria finansowa, Zeszyty Naukowe AE w Poznaniu, z. 84, Wyd. AE Poznań, Poznań 2007.
 • DOYLE J., GREEN R., Efficiency and cross-efficiency in DEA: Derivation, meanings and uses, Journal of Operational Research Society, 1994, 45(5).
 • FARRELL M.J., The measurement of productive efficiency of production, Journal of the Royal Statistical Society, series A, 1957, 120 (III).
 • FERUŚ A., Zastosowanie metody DEA do określania poziomu ryzyka kredytowego przedsiębiorstw, Bank i Kredyt, 2006, 7, NBP, Warszawa 2006.
 • GOSPODAROWICZ M., Procedury analizy i oceny banków, Materiały i Studia, zeszyt 103, NBP, Warszawa 2000.
 • GOSPODAROWICZ A., Możliwości wykorzystania metody DEA do oceny ryzyka kredytowego w kontekście Nowej Umowy Kapitałowej [w:] A. Zeliaś, Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, Wyd. Akademi Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004.
 • KOPCZEWSKI T., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2000, cz. I, Materiały i Studia, zeszyt 113, NBP, Warszawa 2000.
 • KOPCZEWSKI T., PAWŁOWSKA M., Efektywność technologiczna i kosztowa banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2000, cz. II, Materiały i Studia , zeszyt 135, NBP, Warszawa 2001.
 • PAWŁOWSKA M., Wpływ fuzji i przejęć na efektywność w sektorze banków komercyjnych w Polsce w latach 1997–2001, Bank i Kredyt, 2003, 2, NBP, Warszawa 2003.
 • PAWŁOWSKA M., SŁABY T., Analiza efektów skali w sektorze banków z zastosowaniem metod statystycznych, Bank i Kredyt, 2004, 11–12, NBP, Warszawa 2004.
 • PAWŁOWSKA M., Konkurencja i efektywność na polskim rynku bankowym na tle zmian strukturalnych i technologicznych, Materiały i Studia, NBP, zeszyt 192, Warszawa 2005.
 • PRĘDKI A., Stałe i zmienne czynniki produkcji w badaniu efektywności kosztowej za pomocą metody DEA, Przegląd Statystyczny, 2002, 3, Warszawa 2002.
 • PRĘDKI A., Analiza efektywności za pomocą metody DEA. Podstawy formalne i ilustracja ekonomiczna, Przegląd Statystyczny, 2003, 1, Warszawa 2003.
 • PRĘDKI A., Wykorzystanie dualnych programów liniowych w badaniu efektywności jednostek produkcyjnych metodą DEA, Przegląd Statystyczny, 2005, 2, Warszawa 2005.
 • ROGOWSKI G., Metody analizy i oceny działalności banku na potrzeby zarządzania strategicznego, Wydawnictwo WSB w Poznaniu, Poznań 1999.
 • ROGOWSKI G., Analiza i ocena działalności banków z wykorzystaniem metody DEA, Bank i Kredyt, 1996, 8, NBP, Warszawa 1996.
 • SEXTON T., SILKMAN R., HOGAN A., Data Envelopment Analysis: Critique and Extensions [w:] R. Silkman (red.) Measuring Efficiency: An Assessment of Data Envelopment Analysis. New Directions for Program Evaluation, Jossey-Bass, San Francisco 1986.
 • SEIFORD L.M., THRALL R.M., Recent developments in DEA: the mathematical programming approach to frontier analysis, Journal of Econometrics, 1990, 46.
 • THANASSOULIS E., DYSON R.G., Estimating preferred target input-output levels using Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, 1992, 56.
 • TONE K., A slacks-based measure of efficiency in Data Envelopment Analysis, European Journal of Operational Research, 2001, 130.
 • TAWARES G., A bibliography of Data Envelopment Analysis, 1978–2001, BRR, 1/2002 www.rutcor.rutgers.edu.pub/rrr).
 • TOFALLIS C., Improving discernment in DEA using profiling, Omega, 24(3), 1996. Podstawowe możliwości analityczne modelu CCR-DEA 75
 • ZHU J., Data Envelopment Analysis with preference structure, The Journal of Operation Research Society, 47, 1996, 1.
 • ZHU J., Quantitative models for performance evaluation and benchmarking, Springer, New York 2003.
 • ZYCHOWICZ M., Ocena korzyści skali z zastosowaniem metody DEA, Bank, 6, 2001, Warszawa 2001.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bddf43aa-504f-4f2d-b930-c04de2f328c4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.