PL EN


2013 | 2(8) | 76-90
Article title

Measurement of activity in social media – a challenge for contemporary marketing research

Content
Title variants
PL
Pomiar aktywności w mediach społecznościowych – wyzwanie współczesnych badań marketingowych
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Popularity of social media among Internet users resulted in popularity of this medium among companies looking for contact with the participants of the community. Social media became as well a marketing research area of interest. Challenges social media researchers are facing, such as a combination of quantitative and qualitative aspects, and the problem of complexity and the selection of indicators, demonstrate the need to systematize the knowledge in this area.
PL
Popularność mediów społecznościowych wśród użytkowników internetu wywołała zainteresowanie tym medium między innymi wśród firm, poszukujących kontaktu z uczestnikami społeczności. Stały się one obszarem zainteresowania badaczy marketingowych. Ich specyfika wymaga jednak wypracowania szczególnego podejścia, które będzie uwzględniało charakter możliwych do uzyskania danych. Wyzwania stojące przed badaczami mediów społecznościowych, takie jak połączenie aspektu ilościowego i jakościowego, czy problem złożoności i doboru wskaźników, świadczą o potrzebie usystematyzowania wiedzy w tym obszarze.
Publisher
Year
Issue
Pages
76-90
Physical description
Dates
published
2013-06
Contributors
References
 • Kaplan A., Haenlein M., Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons, 2010, nr 53 (1)
 • Podlaski, Marketing społecznościowy, Gliwice 2010
 • Van Den Bergh J., Behrer M., Jak kreować marki, które pokocha pokolenie Y, Samo Sedno, Warszawa 2012
 • Gogołek W., Komunikacja sieciowa. Uwarunkowania, kategorie, paradoksy, Warszawa 2010
 • http://brandpro.pl/facebook_rozlozony_na_liczby, 15.11.2013
 • http://jarekroszkowski.pl/wykorzystanie-social-media-monitoringu-w-badaniach, 15.11.2013
 • http://socjomania.pl/jak-mierzyc-social-media/, 15.11.2013
 • http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Poland/Local%20Assets/Documents/Raporty,%20badania,%20rankingi/pl_Facebook_2012_PL.pdf, 15.11.2013
 • http://www.2.pl/_files/K2_UserExperience_Facebook_Eyetracking.pdf, 15.11.2013
 • http://www.slideshare.net/jeremiah_owyang/altimeter-report-social-marketing-nalytics?from=embed, 15.11.2013
 • http://memeburn.com/2013/07/you-can-and-should-measure-social-roi-heres-how/, 15.11.2013
 • http://es.nielsen.com/site/documents/NielsenGlobalDigitalShoppingReportAugust2012.pdf, 15.11.2013
 • http://www.arc.com.pl/portale_spolecznosciowe_pod_lupa-41999457-pl.html, 15.11.2013
 • http://www.cmbinfo.com/cmb-cms/wp-content/uploads/2012/03/Email-and-Facebook-Consumer-Pulse-Report_2012.pdf, 15.11.2013
 • http://www.cyfrowagospodarka.pl/wp-content/uploads/2012/05/trendy_gd_jroszkowski_social_media_monitoring_jako_zrodlo_wartosciowych_danych.ppsx, 15.11.2013
 • http://www.egospodarka.pl/76315,Media-spolecznosciowe-nowy-kanal-komunikacji-marketingowej,3,20,2. html, 15.11.2013
 • http://www.slideshare.net/davidberkowitz/100-ways-to-measure-social-media-promotion-marketing-association-2010? from=ss_embed, 15.11.2013
 • http://www.sotrender.pl/fanpage-trends, 15.11.2013
 • http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/nts_spolecz_inform_w_polsce_10-2012.pdf, 15.11.2013
 • http://www.syncapse.com/value-of-a-facebook-fan-2013/#.UokFKOJtZAE, 15.11.2013
 • http://www.technologie.gazeta.pl/internet/1,104530,14421192, Ile_osob_naprawde_widzi__co_publikujesz_na_Facebooku_html, 15.11.2013
Notes
EN
Available in Open Access.
PL
Publikacja w otwartym dostępie (Open Access).
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bde862cb-5a51-4371-9943-b1ed69b1b1a8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.