Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 23 | 96-99

Article title

The court's reaction to offences committed by juveniles

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article is a summary of research that have been conducted in Institute of Justice Ministry of Justice. Paper is shared on three short part: description the researched sample, collected evidence and the analysis of the factors influencing the judge’s decision. It allowed to answer on the three basic questions: who were juveniles to whom the court has applied the strictest measures mentioned in the article 6 of the Act on proceedings in juvenile cases, what evidence had the juvenile court used in taking a decision in relation to a specific person and how decisions issued by the court were consistent with the recommendations of the „supporting institutions”.
PL
Artykuł stanowi podsumowanie badań przeprowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach projektu „Stosowanie środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz środka poprawczego w świetle danych statystycznych i badań aktowych”. Opracowanie składa się z trzech części: opisu próby, charakterystyki zebranego w sprawach materiału dowodowego oraz analizy czynników wpływających na decyzję sądu. Taka konstrukcja pozwoliła udzielić odpowiedzi na trzy podstawowe pytania: kim byli nieletni, wobec których sąd orzekł jeden z najsurowszych środków wymienionych w art. 6 Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jakim materiałem, tj. jakimi informacjami o nieletnich, dysponował sąd podejmując decyzję o powyższym oraz czy wydane w sprawie orzeczenia były zgodne z zaleceniami instytucji pomocniczych.

Contributors

  • Instytut Nauk Prawnych PAN, Zakład Kryminologii

References

  • Klaus W., Dziecko przed sądem, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
  • Konarska-Wrzosek V., Prawny system postępowania z nieletnimi w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
  • Włodarczyk-Madejska J., Stosowanie izolacyjnego środka wychowawczego oraz środka poprawczego w świetle badań aktowych, Prawo w działaniu, t. 24 Sprawy karne, 2016 (w druku).
  • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.1654).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be032203-2547-4a41-8a3e-e18cf04790b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.