PL EN


2018 | 13 | 117-127
Article title

O regionalizmach tytka i tyta

Content
Title variants
EN
About regionalisms tytka and tyta
Languages of publication
PL
Abstracts
Regional words tytka and tyta persist among the lexical separateness in several regions of Poland. The noun tytka is often used in the traditional meaning ‘the paper bag’, but also in the extended scope ‘the packaging of other material’. The stabilization of both lexemes in regional varieties of Polish is reinforced by well-known customs (Silesian tyta /tytka for first graders) as well as new social campaigns such as “Charity tytka”.
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań
References
 • Bieńkowska D., Cybulski M., Umińska-Tytoń E., 2007, Słownik dwudziestowiecznej Łodzi. Konteksty historyczne, społeczne, kulturowe, Łódź.
 • Biliński J., 1922, Błędy językowe, Katowice–Poznań–Tuchola/Pomorze.
 • Danysz A., 1914, Odrębności słownikarskie kulturalnego języka polskiego w Wielkopolsce w stosunku do kulturalnego języka w Galicyi, „Język Polski” 1914, z. 8–10, s. 243–261.
 • Dyszak A.S., 2015, Gwara miejska bydgoszczan, Bydgoszcz.
 • Kluge F., 1989, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, Berlin–New York.
 • Piotrowicz A., 1991, Wielkopolskie słownictwo regionalne w prozie współczesnych pisarzy poznańskich. (Rzeczowniki), Poznań.
 • Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., 2016, Gwara miejska Poznania w przestrzeni publicznej jako narzędzie wzmacniania poczucia lokalnej tożsamości, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 20–32.
 • Piotrowicz A., Witaszek-Samborska M., 2018, Słownictwo gwary miejskiej Poznania w ujęciu tematycznym, Poznań.
 • Piotrowska-Wojaczyk A., 2011, Regionalizmy leksykalne w słownikach doby nowopolskiej, Poznań.
 • Pomin P., 2018, Tytka charytatywna, „Głos Caritas”, nr 11, s. 4.
 • Pyla G., 2006, Zwyczaje związane z rozpoczęciem nauki w szkole, „Wychowawca”, nr 165 – NKJP.
 • Tambor J., 2008, Mowa Górnoślązaków oraz ich świadomość językowa i etniczna, Katowice.
 • Wikipedia – www.wikipedia.pl (dostęp: 28.05.2018).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-be10e7f4-180a-405a-be57-68a687e135a6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.