Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 4 | 77-87

Article title

Гісторыя Атамана Грача

Content

Title variants

PL
Historia Atamana Hracza
EN
History of the Ataman Hrač

Languages of publication

BE

Abstracts

PL
Artykuł opowiada o losach uczestnika antybolszewickiego ruchu partyzanckiego Włodzimierza Ksieniewicza (pseudonim Ataman Hracz). Jest to postać mało dotąd znana i nieobecna w historiografii. W 1924 roku Ataman Hracz przekroczył granicę polsko- -sowiecką i przedostał się na Białoruś Sowiecką, gdzie wkrótce został aresztowany i skazany. Akta dotyczące śledztwa są przechowywane w Archiwum Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białoruś. Na podstawie akt sądowych autorka odtwarza kolejne etapy działalności partyzanta. Tragiczne losy tego działacza zostały ukazane na tle wydarzeń politycznych, które rozgrywały się wówczas w regionie.
EN
The article tells the story of a participant in the anti-Bolshevik guerrilla movement of Uladzimir Ksianievič (pseudonym Ataman Hrač). He is a man not known and known until recently in historiography. In 1924, Ataman Hrač crossed the Polish-Soviet border and made it to Soviet Belarus, where he was soon arrested and convicted. Files regarding the investigation are kept in the Archive of the State Security Committee of the Republic of Belarus. Based on court fi les, the author of a given publication reproduces the subsequent stages of the fate of the guerrilla. The tragic fate of this activist was shown against the background of political events that took place in the region at that time.

Contributors

References

  • Барысаў І., Крах «Зялёнага дуба», «Звязда» 1991, 15 сакавіка.
  • «Звезда» 1924, 5 сентября; 1925, 25 февраля, 27, 29 июня.
  • Стужинская Н., Роли Всеволода Фальского: судьба наркома иностранных дел в первом советском правительстве Беларуси [online], https://m.nn.by/ru/articles/169974/ [доступ: 16.04.2018].
  • Стужынская Н., Зялёнадубцы і іншыя, «Літаратура і мастацтва» 1994, 16 снежня.
  • Стужынская Н., Трагедыя зялёнадубцаў, «Беларускі гістарычны часопіс» 1996, № 1.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be130b8e-8d52-44f8-bcee-ffe53e293dd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.