Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 514 | 139-148

Article title

Wykorzystanie map potrzeb zdrowotnych do planowania finansowego w podmiotach leczniczych

Content

Title variants

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Jednym z najważniejszych zadań ochrony zdrowia jest zapewnienie optymalnej alokacji rzadkich zasobów oraz sprawiedliwa ich dystrybucja z zachowaniem godności pacjenta. Ze względu na specyfikę polskiego płatnika zachowanie równowagi pomiędzy wydatkami a potrzebami jest bardzo trudnym zadaniem. W Polsce, na skutek zmiany przepisów, wprowadzono obowiązek oceny potrzeb zdrowotnych, wykorzystując do tego celu mapy potrzeb zdrowotnych. Mapy potrzeb zdrowotnych są narzędziem wspierającym proces podejmowania decyzji strategicznych i finansowych w ochronie zdrowia. Osoby zarządzające podmiotami będą miały dostęp do odpowiednich danych epidemiologicznych, demograficznych, danych dotyczących potencjału infrastruktury placówek zdrowotnych, jak również dostępu do odpowiednich wytycznych postępowania klinicznego. Celem artykułu jest analiza map potrzeb zdrowotnych i ich wpływ na planowanie finansowe w podmiotach leczniczych.

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be190bd3-093d-4b95-a353-69788a73e015
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.