PL EN


2014 | 8 | 2 | 87-93
Article title

Mariologia Józefa Kudasiewicza dla Kościoła w Polsce

Authors
Content
Title variants
EN
Józef Kudasiewicz's Mariology for the catholic Church in Poland
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Biblijne badania ks. Józefa Kudasiewicza (1926-2012), profesora z KUL, przyczyniły się do wyjaśnienia lub wypromowania ważnych zagadnień mariologicznych. Jego uwraż liwienie teologiczne uwarunkowane było pobożnością maryjną w Polsce i nauczaniem Vaticanum II. Przekonywająco uzasadnił potrzebę uprawiania mariologii eklezjotypicznej. Maryja jest proroczo zapowiedziana w Starym Przymierzu jako Córa Syjonu. Nowe Przymierze ukazuje ją jako Ikonę Kościoła. Dla lepszego poznania godności i funkcji Matki Pana służy dewiza: „przez Jezusa do Maryi”. Był do niej przekonany Jan Paweł II. Kudasiewicz podał jej uzasadnienie biblijne. W swym dorobku mariologicznym zostawił medytacyjny komentarz do wszystkich tekstów biblijnych o Maryi. Refleksje prowadził w kontekście życia Kościoła w Polsce. Doszedł w ten sposób do sformułowania wielu postulatów (często niepopularnych) właściwego kształtowania pobożności maryjnej.
EN
Józef Kudasiewicz’s (1926-2012) biblical studies constitute an important contribution to explaining or promoting vital Mariological issues, his theological sensitivity being shaped by Polish Marian devotion and by the teaching of the Second Vatican Council. Kudasiewicz convincingly argued for the need of pursuing ecclesiotypical Mariology. The Virgin Mary is prophesied in the Old Testament as the Daughter of Zion, while the New Testament shows her as an Icon of the Church. A better understanding of the dignity and function of Jesus’ Mother is obtained with the acceptance of the motto: “through Jesus to Mary”, very much embraced by John Paul II and biblically justified by Kudasiewicz. The latter scholar’s Mariological publications include a meditative commentary to all biblical references to Mary, grounded in the context of the Church in Poland. In this way, Kudasiewicz arrives at several (frequently unpopular) propositions as to proper Marian devotion.
Year
Volume
8
Issue
2
Pages
87-93
Physical description
Contributors
author
References
  • S.C. Napiórkowski, Teologu polski, co sądzisz o swojej twórczości, Niepokalanów 2007J. Kudasiewicz, Biblijna droga pobożności maryjnej, Kielce 2002J. Kudasiewicz, Nowe tajemnice różańca świętego: teologia, kontemplacja, życie, Ząbki 2002J. Kudasiewicz, Różaniec Dziewicy Maryi: rozważanietajemnic z Janem Pawłem II, Kielce 2010K. Pek, Intorno alla mariologia ecclesiotipica, EphM 40 (1990), I-II, s. 129-133
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-be2d561c-a462-473f-b2b6-e0fe63bc5230
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.