PL EN


2019 | 40 | 2 | 201-213
Article title

Polityka historyczna i kulturalna okupanta niemieckiego w Gnieźnie (1939-1945)

Content
Title variants
EN
Historical and cultural policy of the German occupant in Gniezno (1939-1945)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W czasie okupacji w latach 1939-1945 niemieccy ludzie nauki i kultury, w imię ideologii narodowosocjalistycznej, rugowali polskość z dziejów Gniezna. Konsekwentnie w kulturze widzieli jedynie oręż do umacniania w nim niemczyzny. Ich reinterpretacja historii miasta, kłamliwa i niespójna, była teoretyczną podstawą polityki kulturalnej, adresowanej wyłącznie do Niemców. W proces umacniania niemczyzny wciągnięto zarówno kulturę masową (np. projekcje filmów), jak i kulturę wysoką, a także niezrealizowany projekt muzeum regionalnego.
EN
In the name of the national socialist ideology, German scholars and cultural personalities weeded out Polishness from the history of Gniezno during the Nazi occupation (1939-1945). Consequently, in their perception, culture was only a weapon in the struggle to strengthen the process of Germanization. Their reinterpretation of the city’s history, mendacious and incoherent as it was, provided a basis of the cultural policy addressed exclusively to the German population. The process of strengthening Germanization involved both the mass culture (e.g. movie projections) and the high culture as well as the unfulfilled idea of a regional museum.
Year
Volume
40
Issue
2
Pages
201-213
Physical description
Dates
printed
2019-06-30
Contributors
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
References
 • AAG AMG. Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie, Akta Miejskie Gniezna 1939-1945.
 • Białkowski, Błażej. 2009. Uniwersytet Rzeszy w Poznaniu (1941-1945). Kronika Miasta Poznania, 3, 143-154.
 • Casselmann, Heinrich et al. 1941. Da liegt im Osten… Jahrbuch des Kreises Gnesen der NSADP 1939/40. Gnesen [Gniezno]: NSDAP Kreisleitung Gnesen.
 • Giese, Arno. 2004. Kurier kardynała. Katowice: Fundacja Semper Silesia.
 • Labuda, Adam. 2002. Instytut Historii Sztuki na Uniwersytecie Rzeszy w Poznaniu w latach 1941-1945. Artium Quaestiones, 13, 258-275.
 • Łuczak, Agnieszka. 2009. Polityka namiestnika Kraju Warty wobec polskiego dziedzictwa kulturalnego. Kronika Miasta Poznania, 3, 127-142.
 • Ostdeutscher Beobachter, Organ der Nazionalsozialistiscchen Deutscher Arbeiterpartei. Verkündungsblatt des Reichsstatthalters und seiner Behörden. Posen [Poznań] 1939-1945.
 • Powidzki, Janusz. 1947. Losy katedry gnieźnieńskiej podczas okupacji 1939-1945. W: Święty Wojciech 997-1947, red. Zbigniew Bernacki, Feliks Jordan, Kirył Sosnowski i Mieczysław Suchocki, 293-318. Gniezno: Wydawnictwo Kurii Metropolitalnej.
 • Sobczak, Dariusz. 2017. Koncepcja odnowy muzyki kościelnej po Vaticanum II w ujęciu ks. Ireneusza Pawlaka. Gniezno: Wydawnictwo Gaudentinum.
 • Sołomieniuk, Michał. 2018. Katedra gnieźnieńska: polsko-niemieckie zmagania o symbole w czasie zaborów, dwudziestolecia międzywojennego i okupacji hitlerowskiej. Seminare. Poszukiwania naukowe, 39(3), 169-181.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-be383b07-d1af-4384-b56b-f72e46ae2900
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.