Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(5) | 97-109

Article title

NATO jako cel rosyjskiej aktywności w środowisku informacyjnym państw bałtyckich

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
NATO as a Target of Activity in the Information Environment of the Baltic States
RU
НАТО – цель российской активности в информационной среде балтийских государств

Contributors

author
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

 • Bērziņń Janis. 2015. Russia‘s new generation warfare in Ukraine: implictaions for latvian defense policy, Policy Paper no 02 , April 2014: 1-15.
 • Białoskórski Robert. 2016. Cyberprzestrzenny wymiar polityki bezpieczeństwa i obrony Federacji Rosyjskiej, [w:] Polska – Rosja. Polityka bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej. Kontynuacja i zmiana, red. M. Kaszuba, M. Minkina, Wydawnictwo Uniwesytetu Przyrodniczo- Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce: 13-30.
 • Ciborowski Leopold. 1999. Walka informacyjna. Toruń: Europejskie Centrum Edukacyjne.
 • Darczewska Jolanta. 2018.„Środki aktywne jako rosyjska agresja hybrydowa w retrospekcji. Wybrane problemy‖. Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego 18/18 : 40-61.
 • Darczewska Jolanta. 2015. Diabeł tkwi w szczegółach. Wojna informacyjna w świetle doktryny wojennej Rosji, Punkt widzenia, nr 50, Warszawa.
 • Galeotti Mark. 2019. Russian Political Warfare: moving beyond the hybrid, London: Routledge.
 • Giles Keir. 2018. Moscow Rules: What Drives Russia to Confront the West/ Insights: Critical Thinking on International Affairs.
 • Giles Keir. 2016. Handbook of Russian Information Warefare, Fellow Monograph Research Diviosion NATO Defense College, nr 9, Rome.
 • Herpen van Marcel. 2015.Putin's Propaganda Machine: Soft Power and Russian Foreign Policy. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
 • Kaszuba Malina. 2017. W uścisku Moskwy. Obszar poradziecki. Warszawa: Oficyna Wydawnicza RYTM.
 • Kenez Peter. 1995.The birth of the propaganda state: Soviet methods of mass mobilization, 1917-1929. Cambridge University Press.
 • Kupiecki Robert, Menkiszak Marek. 2018. Stosunki NATO – Federacja Rosyjska w świetle dokumentów. Warszawa: Previous Next.
 • Malendowski Włodzimierz. 2017. „Doktryna wojenna Federacji Rosyjskiej w XXI wieku. Cele-zadania -kierunki działania‖. Przegląd Strategiczny nr 10 : 55-88.
 • Maliukevičius Nerius. 2015.―Tools of destabilization: Kremlin‘s media offensive in Lithuania‖.Journal on Baltic Security Vol 1, Issue 1 : 117-127.
 • Mitrochin Wasilij. 2002. KGB Lexicon: The Soviet Intelligence Officer‘s Handbook. London: Routledge.
 • Szpyra Ryszard. 2003. Militarne operacje informacyjne. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 • Soloch Paweł, Pietrzak Paweł. 2016.„Szczyt NATO w Warszawie: uwarunkowania, rezultaty, wnioski dla Polski‖.Bezpieczeństwo Narodowe I–IV : 13-33.
 • Thornton Rob. 2017. „The Russian Military‘s New ‗Main Emphasis‘ Asymmetric Warfare‖. The RUSI Journal, Volume 162 Issue 4 : 18-28.
 • Włodkowska-Bagan Agata. 2017.„Kultura strategiczna Rosji‖. Sprawy Międzynarodowe nr 3: 33-54
 • Włodkowska-Bagan Agata. 2017.„Polityka Rosji na obszarze poradzieckim‖. Wschodni Rocznik Humanistyczny t. 14, nr 3 : 61-87.
 • Active Measures: A Report on the Substance and Process of Anti-U.S. Disinformation and Propaganda Campaigns. 1986, http://insidethecoldwar.org/sites/default/files/doc uments.pdf.
 • Caryl Christian. 2017. ‗If You Want to See Russian Information Warfare at its Worst, Visit These Countries,‘ Washington Post, https://www.washingtonpost.com/news/ democracypost/wp/2017/04/05/if-you-want-to-see-russian-information-warfare-at-its-worst-visit-these-countries/pdf.
 • Стратегиянац иональной безопасности Российской Федерациидо 2020 года, http://www.scrf.gov.ru/documents/99.Html [Strategija natsional‘noj bezopasnosti Rossijskoj Federatsi do 2020 goda, http://www.scrf.gov.ru/documents/99.Html].
 • Dougherty Jill, Kaljurand Riina. 2015. Estonia‘s „Virtual Russian World‖: The Influence of Russian Media on Estonia‘s Russian Speakers, https://www.icds.ee/fileadmin/media/ icds.ee/failid/Jill_Dougherty__Riina_Kaljurand_Estonia_s_Virtual_Russian_World_.pdf.
 • Доктринаи нформационной безопасности Российской Федерации, http://www.scrf.gov.ru/documents/5.Html [Doktrina informatsionnoj bezopasnosti Rossijskoj Federatsii, http ://www.scrf.gov.ru/documents/5.Html].
 • Концептуальные взгляды на деятельность Вооруженных Сил Российской Федерациив информационном мпространстве, http://ens.mil.ru/science/publica-tions/more.htm?id =10845074@cmsArticle [Kontseptual‘nyje vzgljady na dejatel‘nost Voruzhennykh Sil Rossijskoj Federatsii, http ://www.scrf.gov.ru/documents/5.Html].
 • Internet Trolling as a hybrid warfare tool: the case of Latvia. 2016. NATO Stratcom,http://www.stratcomcoe.org/internettrolling-hybrid-warfare-tool-case-latvia-0.pdf.
 • Król Aleksander. 2017. Rosyjska wojna informacyjna w państwa bałtyckich – zasoby i kierunki, The Warsaw Institute Review, https://warsawinstitute.org/pl/rosyjska-wojna-informacyjna-w-panstwa-baltyckich-zasoby-kierunki/.
 • Lithuania looking for source of false accusation of rape by German troops, reuters.com, http://www.reuters.com/article/us-lithuania-nato-idUSKBN15W1JO.
 • NATO troops in Lithuania targeted with fake news again, https://lithuaniatribune.com/nato-troops-in-lithuania-targeted-with-fake-news-again/.
 • Piotrowski Marcin Andrzej, Raś Kinga. 2016. Wzrost zagrożenia rosyjskiego w raportach bałtyckich służb specjalnych. „Biuletyn PISM‖, nr 44 (1394), https://www.pism.pl/ files/?id_plik=22127.Pdf.
 • Robotrolling NATO Strategic Communications Center of Excellence. 2018. 2018/1, https://www.stratcomcoe.org/robotrolling-20181 pdf.
 • Russia uses fake rape stories to create hostility to NATO troops, https://www.stopfake.org/en/russia-uses-fake-rape-stories-to-create-hostility-to-nato-troops/?.
 • Russian‘s footprint in the Nordic – Baliticinfomationenviroment Report 2016/2017, www.stratcomcoe.org/russias-footprint-nordic-baltic-information-environment.Pdf.
 • Spriņģe Inga, JembergaSanita, Sputnik‘s Unknown Brother, Re:Baltica; http://en.rebaltica.lv/ 2017/04/sputniks-unknown-brother/.
 • Winning the Information War Redux. Techniques and Counterstrategies to Russian Propaganda in Central and Eastern Europe. 2017. CEPA, https://cepa.ecms.pl/files/ ?id_plik=4803.
 • Военнаядоктрина Российской Федерации,http:news.kremlin.ru/ref_notes/461.Pdf [Voennaja doktrina Rossijskoj Federatsii, http:news.kremlin.ru/ref_notes/461.Pdf].
 • Военнаядоктрина Российской Федерации, http://www.scrf.gov.ru/documents/18/129.html [Voennaja doktrina Rossijskoj Federatsii, http://www.scrf.gov.ru/documents/18/ 129.html].

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2450-5005

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be3d2356-77cf-4546-81f7-59c2a17c9cad
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.