Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 5 | 91-101

Article title

Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Jednym z kluczowych czynników decydujących o poziomie konkurencyjności gospodarki są innowacje. W Polsce są one wdrażane przeze wszystkim przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które stanowią ponad 99% ogółu podmiotów gospodarczych. Liczne badania wskazują jednak, iż polskie przedsiębiorstwa charakteryzują się niskim wskaźnikiem innowacyjności. Podstawową tego przyczyną są wysokie koszty związane z wdrażaniem innowacji oraz problem z dostępem do źródeł finansowania. Istnieją narzędzia, które służą wsparciu innowacyjnych działań. Należą do nich między innymi ulgi w podatkach oraz preferencyjne kredyty. Liczne przedsiębiorstwa nie są świadome istnienia tych narzędzi, dlatego należy podjąć aktywne działania, aby wypromować je wśród przedsiębiorców.
EN
Small and medium-sized enterprises in Poland are characterized by a low level of innovation index. The basic reason for it are high costs connected with introduction the innovations and problem with access to sources of financing. It turns out that there are instruments for support the innovative activity, for instance tax reliefs and preferential credits. Numerous enterprises are not aware of existence these instruments, that’s way it’s necessary to undertake active actions to promote them amid entrepreneurs.

Year

Issue

5

Pages

91-101

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be53665a-0523-47f6-bcdc-1253619c3eb2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.