Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2/2017 (24), cz.1 | 60-67

Article title

Efektywność w przepisach ustawy o finansach publicznych

Authors

Content

Title variants

EN
Efficiency in the provisions of the Public Finance Act

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule przedstawiono znaczenie pojęcia efektywności w obszarze finansów publicznych. Rozważania przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Dla potrzeb tekstu wyróżniono efektywność w dwóch przekrojach. Pierwszy dotyczy efektywności przedmiotowej w zakresie gospodarowania środkami publicznymi. Drugi obejmuje efektywność podmiotową związaną z funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych sektora finansów publicznych.
EN
The article discusses the importance of efficiency in the regulations on public finances. The considerations were based on the provisions of the Act of 27 August 2009 on public finances. For the purposes of this article, efficiency has been distinguished in two sections. The first deals with the effectiveness of the public funds management. The second involves the subjective efficiency associated with the functioning of organizational units of the public finance sector.

Year

Pages

60-67

Physical description

Dates

published
2017-10-10

Contributors

author
 • Zakład Finansowo-Prawnych Problemów Zarzadzania, Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarzadzania, Wydział Zarządzania UW

References

 • Black, J. (2008). Słownik ekonomii. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Cabała, P. (2007). Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania. Kraków: Wydawnictwo AE.
 • Filipiak, B. (2011). Efektywność w zarządzaniu finansami samorządowymi, skutek kryzysu czy obiektywna konieczność. Zeszyty Naukowe PTE, 10.
 • Grotkiewicz, M. i Oleksiak, A. (2016). Ustawa o finansach publicznych z komentarzem do zmian. Warszawa: Infor.
 • Jasztal, M. (2015). Analiza obszaru efektywność i skuteczność działania kontroli zarządczej. Szczecin. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 864. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 76, t. 2.
 • Kieżun, W. (1998). Sprawne zarządzanie organizacją. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej.
 • Kosikowski, C. (2010). Nowa ustawa o finansach publicznych. Komentarz. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis;
 • Pawłowski, J. (2009). Problematyka efektywności działań gospodarczych. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 226.
 • Pawłowski, J. (2014). Efektywność przedsięwzięć gospodarczych. Sochaczew: PWSzZ w Sochaczewie.
 • Postuła, M. (2012). Efektywne zarządzanie środkami publicznymi przeznaczonymi na realizację funkcji państwa. Managerial Economics, 11.
 • Pszczołowski, T. (1979). Mała encyklopedia prakseologii i teorii zarzadzania. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 • Stiglitz, J.E. (2004). Ekonomia sektora publicznego. Warszawa: PWE.
 • Strąk, T. (2012). Modele dokonań jednostek sektora finansów publicznych. Warszawa: Difin.
 • Sulmicki, P. (1978). Planowanie i zarządzanie gospodarcze. Warszawa: PWE.
 • Szudy, M. (2013). Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego. Studia Ekonomiczne, 176, 22–29.
 • Szymańska, E. (2010). Efektywność przedsiębiorstwa – definiowanie i pomiar. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G. t. 97.
 • Ziębicki, B. (2014). Efektywność organizacyjna podmiotów sektora publicznego. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – Dz. U. z 2016 r. poz. 1870.
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Paweł Smoleń (2014). Warszawa: C.H. Beck.
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. nauk. W. Misiąg (2014). Warszawa: C.H. Beck.
 • Ustawa o finansach publicznych. Komentarz, red. Lipiec-Warzecha L. (2011). Warszawa: Wolters Kluwer Polska.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be5f782e-d1d6-4609-a827-fa7cea03e11d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.