Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2(127) „ZZL w kontekście wyzwań współczesnego rynku pracy, nowych modeli biznesowych i zarządzania publicznego” | 117-130

Article title

Wpływ kultury ukraińskiej oraz systemu wartości Ukraińców na dobór praktyk ZZL w organizacjach ich zatrudniających

Title variants

EN
Ukrainian Culture and the System of Values of Ukrainian Employees as a Basis for Choosing Human Resource Management Practices in Organizations Employing Ukrainians

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podjęto rozważania dotyczące kultury ukraińskiej oraz systemu wartości pracowników z Ukrainy i ich znaczenia w procesie doboru praktyk zarządzania zasobami ludzkimi skierowanych do tej grupy. Zaprezentowano wyniki badań ilościowych przeprowadzonych z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego wśród pracowników z Ukrainy oraz dyskusji eksperckiej wśród pracodawców zatrudniających Ukraińców, a także innych zaangażowanych podmiotów. Na postawie przeprowadzonych badań wskazano praktyczne implikacje otrzymanych wyników oraz przyszłe perspektywy badawcze.
EN
The article looks at Ukrainian culture and the system of values of Ukrainian employees as well as their importance in the process of choosing human resource management practices targeting this group. The results of quantitative research and questionnaires distributed among employees from the Ukraine are presented together with expert discussions between employers of Ukrainians and other engaged entities. The research results make it possible to indicate practical implications as well as future research perspectives.

Contributors

 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego
 • Narodowy Uniwersytet Technologii Spożywczych w Kijowie (Ukraina)

References

 • Bilan Y. (2017), Migration of the Ukrainian Population: Economic, Institutional and Sociocultural Factors, London, Ubiquity Press, <https://doi.org/10.5334/bbg.d>.
 • Blyznyuk T. (2017), Generational Values of Generation Y: Survey of Ukrainian
 • Senior School Pupils and Students, Economics and Sociology, vol. 10, nr 3.
 • Błaszczak A. (2018), Strategia lepsza niż emocje, Rzeczpospolita, 29.10.
 • Glinkowska B., Chebotarov V. A. (2018), A Comparative Cross-Cultural Analysis of the Profile of A Modern Ukrainian Manager: the Imperatives of the Future in the Context of Internationalization, Comparative Economic Research, vol. 21, nr 3.
 • EWL (2018), Ukraińcy na polskim rynku pracy. Doświadczenia, wyzwania, perspektywy, <http://www.ewlhr.eu/wp-content/uploads/2018/08/BADANIE-_EWL_RAPORT.pdf>.
 • Glinkowska B., Kaczmarek B. (2016), Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Graham J. H. (2003), Culture and Human Resource Management, w Rugman A. M., Brewer T. L., The Oxford Handbook of International Business, New York, Oxford University Press.
 • Hofstede G. (2000), Kultury i organizacje, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Hofstede G. J. (2001), Adoption of Communication Technologies and National Culture, Systèmes d’Information et Management, vol. 3, nr 6.
 • Hofstede G. (2013), Dimensions of National Cultures. Retrieved from Site of Geert and Gert Jan Hofstede, <http://www.geerthofstede.com/dimensions-of-national-cultures>.
 • Hofstede G. (2013), Values Survey Module 2013 Questionnaire, <http://www.laits.utexas.edu/orkelm/kelmpub/VSM2013_English.pdf>.
 • <https://www.hofstede-insights.com/product/compare-countries/>.
 • <http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,24133844,zpp-odplyw-ukraincow-z-polski-moze-grozic-uszczerbkiem-pkb.html>.
 • Illiashenko S., Ovcharenko M., Ovcharenko S. (2016), Factor analysis of processes of corporate culture formation at industrial enterprises of Ukraine [Online] // Economic Processes Management, International Scientific E-Journal, nr 2, <http://epm.fem.sumdu.edu.ua/download/2016_2/2016_2_11.pdf>.
 • Jamka B. (2014), Endogeniczne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, nr 3–4 (98–99).
 • Jarecki W. (2017), Imigracja zarobkowa w Polsce. Stan i perspektywy emigracji z Ukrainy do Polski, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 4 (964).
 • Kaczmarek B. (2016), Zarządzanie międzykulturowe – wybrane aspekty, w Glinkowska B. (red.), Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uwarunkowania, procesy, wyniki badań, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Koshulko O. (2015), The Value of Life and Labour of Ukrainian Migrants Abroad, International Letters of Social and Humanistic Sciences, vol. 59.
 • Kupczyk T., Przemyślańska-Włosek J. (2017), Opinie imigrantów z Ukrainy na temat pracy w Polsce jako determinanta zmian w zarządzaniu różnorodnością w organizacjach, w K. Wojtaszczyk (red.), Zarządzanie różnorodnością w teorii i praktyce, Wydawnictwo SIZ, Łódź.
 • Machtakova O. (2012), Employee Motivation in Ukrainian Enterprises, Socio-economic Research Bulletin, nr 3 (46).
 • Malynovska O. (2018), An analytical message of the National institute of strategic researches is external migration of citizens of Ukraine in the conditions of Eurointegration processes: challenges and ways of reacting, <http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/bezviz-6eaa1.pdf>.
 • Posner B. Z., Munson J. M. (1979), The Importance of Personal Values in Understanding Organizational Behavior, Human Resource Management, nr 18 (jesień).
 • Schwartz S. H. (1992), Universals in the Content and Structure of Values: Theoretical Advances and Empirical Tests in 20 Countries, w Zanna M. (red.), Advances in Experimental Social Psychology, t. 25, London, Academic Press.
 • Stor M., Suchodolski A. (2016), Istotność wybranych subfunkcji ZZL z perspektywy wyników uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne w Polsce, Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance, vol. 14, nr 2/2.
 • Trompenaars F. (1995), Riding the Waves of Culture, London, Nicholas Brealey Publishing.
 • UNIAN (2018), This is a normal situation: Petro Poroshenko does not see any problems in Ukrainian labour migration, <https://economics.unian.ua/other/10070141-ce-normalniy-proces-poroshenko-ne-bachit-problem-u-trudoviy-migraciji-z-ukrajini.html>.
 • UNIAN (2018), Це нормальний процес: Порошенко не бачить проблем у трудовій міграції з України, <https://economics.unian.ua/other/10070141-ce-normalniy-proces-poroshenko-ne-bachit-problem-u-trudoviy-migraciji-z-ukrajini.html>.
 • ZPP (2018), Odpływ Ukraińców z Polski może grozić uszczerbkiem PKB w wysokości 1,6%, ISBNews <http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,24133844,zpp-odplyw-ukraincow-z-polski-moze-grozic-uszczerbkiem-pkb.html>.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

EISSN
2543-4411

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be6b7018-579b-40c1-8e29-c083e7783767
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.