Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 15 | 3 | 169-188

Article title

WYBRANE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA W POLSCE W ŚWIETLE WIELOWYMIAROWEJ ANALIZY PORÓWNAWCZEJ

Authors

Content

Title variants

EN
CHOSEN PROBLEMS OF ENVIRONMENT PROTECTION IN POLAND IN THE FOCUS OF MULTIDIMENSIONAL COMPARATIVE ANALYSIS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule dokonano analizy przestrzennej wybranych zagadnień związanych z ochroną środowiska, są to: przestrzenne zróżnicowanie kraju w zakresie stopnia zanieczyszczenia środowiska, przestrzenne zróżnicowanie kraju w zakresie podejmowanych działań proekologicznych, przestrzenne zróżnicowanie kraju w zakresie ponoszonych nakładów na środki trwałe służące ochronie środowiska, przestrzenne zróżnicowanie kraju w zakresie kształtowania się PKB/os. Wykorzystując metody z zakresu wielowymiarowej analizy porównawczej zbudowano rankingi wytypowanych zjawisk złożonych. Otrzymane rankingi poddano procedurze porównawczej za pomocą miary mpq.
EN
The paper present spatial analysis of chosen phenomena related with protection of environment in Poland, particularly: spatial differentiation of voivodships with respect to the degree of pollution of environment, spatial differentiation of voivodships with respect to the activities undertaken within ecology, spatial differentiation of voivodships with respect to the costs engaged to cover fixed assets used in environment protection, spatial differentiation of voivodships within the level of gross domestic product per capita. With the implementation of multidimensional comparative analysis ranking arrangements for chosen complex phenomena were constructed. The final arrangements underwent the comparing procedure by the mpg measure.

Year

Volume

15

Issue

3

Pages

169-188

Physical description

Dates

published
2014

Contributors

author
  • Katedra Statystyki Matematycznej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

References

  • Górska A., (2013) Wydatki na ochronę środowiska w Polsce, Problemy rolnictwa światowego, t.13, z. 3.
  • Hellwig Z., (1968) Zastosowanie metody taksonomicznej do typologicznego podziału krajów ze względu na poziom rozwoju oraz zasoby i strukturę wykwalifikowanych kadr, Przegląd Statystyczny, nr 4.
  • Jarzębowski S., (1973) Analiza łańcucha dostaw produktów mleczarskich w kontekście zanieczyszczania środowiska, Problemy rolnictwa światowego, t.13, z. 3.
  • Kukuła K., (1986) Propozycja miary zgodności układów porządkowych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków.
  • Kukuła K., (2000) Metoda unitaryzacji zerowanej, PWN, Warszawa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be6f0bcd-0641-4ee2-87ac-7c5c7870377b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.