Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 11 | 97-114

Article title

Kierunki działań legislacyjnych w 2011 r. Część 2 – Kodyfikacje oraz sprawy gospodarki

Title variants

EN
Directions of legislative actions in 2011. Part 2 – Codifications and economy

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Artykuł ten jest analizą przepisów prawa ustanowionych przez Parlament RP w 2011 r. oraz jego uzasadnień. Autorka poszukuje i przedstawia, jakie cele społeczne i ekonomiczne, a także dążenia legislatora spowodowały wprowadzenie zmian. Tematyka tego artykułu skupia się wokół kodyfikacji i wielu aspektów prawnych dotyczących problemów ekonomicznych. Dzięki przepisom zaprezentowanym w tym artykule możemy zobaczyć, w jakich kierunkach oraz jakie idą zmiany w naszym ustawodawstwie.
EN
This article is based on analysis of the laws established by the Parliament of the Republic of Poland in 2011 and their justifications. The author seeks for and presents what social or economic goals were pursued by the legislator when making changes or creating new laws. The subject matter touched upon in the article focuses on law codifications and many important aspects of Poland`s economy problems. Thanks to the laws presented in the article, we can see in which direction changes in our legislation tend to evolve and what they are like.

Year

Issue

11

Pages

97-114

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be729e26-4868-4fcb-a04f-226ea25fd701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.