PL EN


2010 | LXXXII (82) | 301-314
Article title

Podmioty gospodarcze w grupie najsłabiej wykształconych oraz w potencjalnych polskich obszarach metropolitalnych

Content
Title variants
EN
Economic agents in the least educated and possible polish metrolpolitan regions
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper deals with the concept of metropolitan regions and applies it to the least developed and possible future metropolitan areas of Poland. The purpose of the article is to determine how entrepreneurship is developing in such regions. The attention is paid to private agents and to own incomes of the communes under investigation. Some conclusions are drawn, including modifications in the definition of the metropolitan area in the Polish law.
Year
Volume
Pages
301-314
Physical description
Dates
published
2010
Contributors
author
 • Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
 • Katedra Prawa i Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Ekonomiczny, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.
References
 • Dziemianowicz W., Polska wschodnia wobec nowych wyzwań rozwoju, w: Markowski T. (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy, Studia KPZK PAN, t. CXXII, Warszawa 2008.
 • Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce – diagnoza i rekomendacje „Studia Regionalne i Lokalne” nr 1/2009.
 • Gorzelak G., Smętkowski M., Metropolia i jej region w gospodarce informacyjnej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2005.
 • Harańczyk A., Dybek M., Obszary metropolitalne w Polsce (ocena warunków i poziomu rozwoju), w: Makieła T. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, T. CXXV, Warszawa 2009.
 • Jałowiecki B., Polskie miasta w okresie metropolizacji „Studia Regionalne i Lokalne” nr 1/2005.
 • Kawałko B., Miszczuk A., Dylematy identyfikacji obszaru oraz funkcji metropolitalnych Lublina, w: Markowski T. (red.) Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z. 221, Warszawa 2005.
 • Kociuba D., Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju Lublina jako potencjalnej metropolii, w: Makieła Z. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, T. CXXV, Warszawa 2009.
 • Kożuch A., Budżet a praktyka zarządzania rozwojem lokalnym, w: Pałasz L. (red.) Szanse i zagrożenia rozwoju polskich obszarów wiejskich w rozszerzonej Unii Europejskiej, Akademia Rolnicza w Szczecinie, Politechnika Koszalińska, Szczecin 2004.
 • Lackowska M., Dlaczego w Polsce potrzebna jest ustawa metropolitalna? Ograniczenia dobrowolnej współpracy samorządów w obszarach metropolitalnych, „Samorząd terytorialny” nr 3/2009.
 • Ładysz I., Konkurencyjność obszarów metropolitalnych w Polsce na przykładzie Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2009.
 • Markowski T., Marszał T., Metropolie – obszary metropolitalne – metropolizacja. Problemy i pojęcia podstawowe, KPZK PAN, Warszawa 2006.
 • Mickiewicz P., Gotkiewicz W. (red.), Zrównoważony rozwój lokalny – unijne instrumenty wsparcia obszarów wiejskich w latach 2007–2013, t. II, Stowarzyszenie Naukowe – Instytut Gospodarki i Rynku, Szczecin 2008.
 • Miszczuk A., Miszczuk M., Żuk K., Gospodarka samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Nowak M., Obszary metropolitalne w polskim prawie, „Rzeczpospolita” nr 259, 4 listopada 2009.
 • Nowak M., Polityka przestrzenna w polskich obszarach metropolitalnych, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 • Parysek J., Aglomeracje, metropolie, miasta globalne, w: Wenerska B. (red.), Kształtowanie przestrzeni Polski. Metropolie, aglomeracje, peryferie, Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, Kalisz 2009.
 • Parysek J., Miasta polskie na przełomie XX i XIX wieku. Rozwój i przekształcenia strukturalne, Wydawnictwo Naukowe Bogucki, Poznań 2005.
 • Rachwał T., Rola przedsiębiorstw przemysłowych w kształtowaniu obszarów metropolitalnych, w: Makieła Z. (red.), Potencjalne metropolie ze szczególnym uwzględnieniem Polski Wschodniej, Studia KPZK PAN, T. CXXV, Warszawa 2009.
 • Rydzewska - Włodarczyk M., Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis nr 222, Oeconomica nr 40, Wydawnictwo Akademii Rolniczej, Szczecin 2001.
 • Śleszyński P., Zmiany strukturalne i przestrzenno – funkcjonalne w rozwoju przedsiębiorczości po przystąpieniu Polski do UE „Studia Regionalne i Lokalne” nr 3/2009.
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003, Nr 80, poz. 717).
 • Zajdel M., Przedsiębiorczość jako warunek rozwoju gmin województwa kujawsko-pomorskiego w strukturach Unii Europejskiej, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1015, Agrobiznes 2004.
 • Zajdel M., Sytuacja agrobiznesu w Polsce po przystąpieniu do Unii Europejskiej, t. 2 (red.) Stanisław Urban, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 • Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju, „Studia Regionalne i Lokalne”, wydanie specjalne, t. II/2006, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0081-6841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-be747c4b-5895-46bc-9a5b-d861343706a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.