Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 2013 (16) | 91 - 102

Article title

Skutki kryzysu finansowego w Wielkiej Brytanii

Content

Title variants

EN
The effects of the financial crisis in the UK

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Trwający w latach 1995–2007 boom mieszkaniowy miał wpływ na politykę banków odnośnie udzielania kredytów. Banki zwiększały akcję kredytową i zmniejszały stopę rezerw. Stały się bardziej chętne do udzielania kredytów hipotecznych (UK House Prices). Była to sytuacja bardzo niebezpieczna, gdyż w przypadku wystąpienia kryzysu mogła poważnie zagrozić płynności finansowej instytucji z rynku finansowego na rynku angielskim.
EN
The ongoing from 1995 to 2007 housing boom had an impact on the policy of banks for lending. Banks increased lending and reduced the reserve ratio. Have become more willing to lend mortgage (UK House Prices). It was a very dangerous situation, because in the event of a crisis, could seriously jeopardize the financial liquidity of the financial market institutions on the English market.

Keywords

Year

Issue

Pages

91 - 102

Physical description

Dates

published
2013-10-30

Contributors

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Bank of England (2012). Quarterly Bulletin, Q1, 52(1), 50–51.
 • Bryx, M. (2008). Rynek nieruchomości system i funkcjonowanie. Warszawa: Poltekst.
 • Döhle, P. i Hage, S. (2008). Tajemnica baniek spekulacyjnych, Manager Magazine.
 • ECRA (2012). Ethical Consumerism Report 2010. Pobrano z: http://www.goodwithmoney.co.uk/ethicalconsumerismre. Financial Times (2008).
 • Gadomski, W. (2009). Chmury bardzo czarne, Manager, 1(50), 55.
 • Gospodarka brytyjska (2013). Londyn: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.
 • Jajuga, K. i Cegielski, P. (2003). Stopa dyskontowa w wycenie nieruchomości podejściem dochodowym, cz. I – stopa procentowa, stopa zwrotu, stopa dyskontowa – podstawy teoretyczne, Nieruchomości, 9(61), wrzesień.
 • Jurek, M. (2008). Lekarstwo na ekonomiczną depresję, Rynki zagraniczne, 46–47(7672), 21.
 • Kaźmierczak, A. (2008). Podstawy polityki pieniężnej. Warszawa: WN PWN.
 • Kindleberger, Ch. (1999). Szaleństwo, panika, krach. Warszawa: WIG Press.
 • Kosiński, A. (1997). Sekurytyzacja aktywów na świecie i w Polsce, Warszawa: Biblioteka Menedżera i Bankowca.
 • Kowalak, T. (2009). Integracja rynków kapitałowych. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Kowalska, M.M. (2009). Polityka stabilizacyjna Wielkiej Brytanii w warunkach kryzysu i jej konsekwencje po roku 2012. W: S. Antkiewicz, M. Pronobis (red.), Gospodarka w warunkach kryzysu. Warszawa: CeDeWu.
 • Miles, D. (2011). Speech, Mortgages, housing and monetary policy – what lies ahead?, Bank of England, York Racecourse, 22 November 2011.
 • Nawrot, W. (2009). Globalny kryzys finansowy w XXI wieku. Przyczyny, przebieg, skutki, prognozy. Warszawa: CeDeWu.
 • Ofek, E. i Richardson, M. (2003). DotCom Mania: The Rise and Fall of Internet Stock Prices, Journal of Finance, June, 1113–1137.
 • Shiller, R.J. (2001). Irrational Exuberance. New Jersey: Princeton University Press.
 • Sławiński, A. (2006). Rynki finansowe. Warszawa: PWE. Upadłość kosumencka – tylko na papierze (2012). Bankier.pl, wrzesień.
 • Woźniak, M.G. (2011). Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne. Kraków: AE w Krakowie. Bank Anglii. Pobrano z: http://www.bankofengland.co.uk/.
 • Bank Światowy. Pobrano z: http://data.worldbank.org/country/united-kingdom.
 • Brown przyznaje: Wielkiej Brytanii grozi recesja. Pobrano z: http://www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/brown-przyznaje-wielkiej-brytanii-grozirecesja,74404.html (22.10.2008). Creditreform, Annual Reports, 2010.
 • Druga kroplówka dla brytyjskich banków. Pobrano z: http://www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/drugakroplowka-dla-brytyjskich-bankow,83016.html.Eurostat. Pobrano z: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tec00115&plugin=1.
 • http://www.bankofengland.co.uk/publications/
 • Documents/quarterlybulletin/qb1201.pdf.http://www.communities.gov.uk/housing/housingresearch/housingstatistics/housingstatisticsby/housingmarket/livetables/.
 • http://www.communities.gov.uk/publications/housing/housingstrategy2011.
 • http://www.housepricecrash.co.uk/#statistics.
 • http://www.lloydsbankinggroup.com/media1/economic_insight/halifax_house_price_index_page.asp.
 • http://www.ons.gov.uk/ons/publications/re-reference-tables.html?edition=tcm%3A77-242396.
 • http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/inflation-cpi.
 • http://www.tradingeconomics.com/united-kingdom/interest-rate.
 • http://www.tvn24.pl/biznes-gospodarka,6/niewyplacalny-jak-brytyjczyk,78467.html.Kryzys rządzi już rok. Pobrano z: http://www.tvn24.pl/raporty/kryzys-rzadzi-juz-rok,233.
 • Nbportal.pl (2013). deficyt strukturalny. Obserwator finansowy.pl (2013). Rada kredytodawców hipotecznych (CML). Pobrano z: http://www.cml.org.uk/cml/media/press/3247.
 • Speculative Bubble. Pobrano z: http://fi nancial-dictionary. thefreedictionary.com/Speculative+Bubble. Urząd Statystyczny Wielkiej Brytanii. Pobrano z: http://www.statistics.gov.uk/hub/economy/prices-output-and-productivity/price-indices-and-inflation/index.html.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1733-9758

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be8c5058-779a-4c29-8455-9147b9d18505
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.