Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | Vol 1, No 1 (2016) - Perspektywy rozwoju instrumentów wspomagających proces zarządzania | 27-40

Article title

Znaczenie faktoringu w działalności przedsiębiorstwa

Authors

Content

Title variants

EN
The significance of factoring in the activities of the company

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest przedstawienie istoty usługi faktoringu, podmiotów, funkcji oraz głównych wad i zalet w kontekście jego znaczenia w działalności przedsiębiorstwa. Zaprezentowane zostały zagadnienia dotyczące genezy i definicji faktoringu, podmiotów oraz przedmiotu umowy faktoringu oraz jej charakteru. Przedstawione zostały podstawowe funkcje, jakie może pełnić faktoring w przedsiębiorstwie oraz wnikliwie przestudiowano liczne jego rodzaje powstałe z biegiem czasu w odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie przedsiębiorców. Ponadto przedstawione zostały zagadnienia ważne dla przedsiębiorców takie jak: koszty umowy faktoringu, podstawowe kryteria, którymi należy się kierować podczas procesu wyboru faktora oraz wady i zalety faktoringu. Mnogość zagadnień i ich złożoność pokazuje jak wiele kwestii muszą wziąć pod uwagę przedsiębiorstwa decydujące się na tę formę finansowania swojej działalności. Faktoring jest bowiem szansą na poprawienie płynności finansowej. Należy jednak pamiętać, że umowa faktoringu powinna być dobrze dopasowana do indywidualnych potrzeb konkretnego przedsiębiorstwa. Co więcej wdrożenie tej formy finansowania należy poprzedzić wnikliwą analizą wielu czynników.
EN
The aim of the article is to present the essence of factoring, its entities, functions and the main advantages and disadvantages in the context of its importance in activities of a company. Raised issues concern on the origins and the definition of factoring, entities and subject of factoring agreement and its nature. Thanks to this article, the reader will be able to become acquainted with basic roles that can be played by factoring and study its numerous types created over time in response to the growing demand of entrepreneurs. Some important business issues were also raised: the cost of factoring agreement, the basic criteria that should be followed during the factor selection process and the advantages and disadvantages of factoring. A multitude of issues and their complexity shows how many important issues must be taken into account by the company which elects to this form of financing their activities. In fact, factoring may be a chance to improve financial liquidity. However, it is important to remember that factoring agreement should be well suited to the needs of a specific company, which in itself is an individual. The factoring implementation should be preceded by a thorough analysis of the company.

Contributors

author
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

References

 • Czarecki, J. (2007). Faktoring jako instrument finansowania działalności MSP. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Grzywacz, J. (2001). Faktoring. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kreczmańska, K. (1996). Faktoring w teorii i praktyce czyli o tym, jak szybko, tanio, bezpiecznie i zgodnie z prawem odzyskiwać wierzytelności. Warszawa: Wydawnictwo BART.
 • Kreczmańska, K. (1999). Faktoring w przedsiębiorstwie Informator – Instytucje faktoringowe. Warszawa: Wydawnictwo BART.
 • Kreczmańska-Gigol, K. (2010). Faktoring w Polsce 2010 Analiza rynek perspektywy. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kreczmańska-Gigol, K. (2007). Opłacalność faktoringu dla przedsiębiorcy i faktora. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Kruczalak, K. (1997). Faktoring i jego gospodarcze zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwa Prawnicze PWN.
 • Rogacka-Łukasik, A. (2011). Factoring w obrocie krajowym i międzynarodowym. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Tokarski, M. (2005). Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 • Polski Związek Faktorów. (2016). Statystyki. Polski Związek Faktorów. www.faktoring.pl. Data dostępu: 1.06.2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2481-3490

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be9030c8-81c5-4df3-a1f9-d19450a1cf22
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.