Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 49 | 2 | 73-83

Article title

Aspekt poznawczy wczesnego wychowania językowego w kontekście autorskiej metody dialogu i narracji w terapii logopedycznej małego dziecka

Content

Title variants

EN
Cognitive Aspect of Early Linguistic Education in the Context of the Original Method of Dialogue and Narration in the Early Speech Therapy

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wczesne wychowanie językowe jest naśladowaniem naturalnych dróg rozwoju mowy i musi być oparte na oczywistym związku z procesami poznawczymi. Dlatego istotą wczesnej terapii logopedycznej powinna być dbałość o treści przekazywane dzieciom. Narracja jest doskonałą i pełną formą poznania świata (również w sferze wartości) i pozwala na zanurzenie w strukturze żywej mowy opowieściowej. Jest także znakomitym punktem wyjścia do dialogu z dzieckiem. Artykuł przedstawia genezę oraz podstawowe założenia metody dialogu i narracji, która od ponad 20 lat stosowana jest jako autorski sposób postępowania terapeutycznego w Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku. Metoda opiera się na spójnym i bogatym treściowo materiale wydanym przez wydawnictwo Harmonia i sygnowanym znakiem Świata Opowiadanego.
EN
The early linguistic education follows the natural order of speech development. It is crucial to base this education on its obvious connection with the cognitive processes. Thus, the core of the early speech therapy should be focused on the content presented to children. The narrative is the perfect and complete form of cognition, including the realm of values, as it allows for the immersion in the lively structures of storytelling language and speech. The narrative is also a great starting point of conversation and dialogue. The article presents the origins and objectives of the narrative and dialogue method. This original method has been implemented and successfully used in therapy for over 20years by the therapists in the Deaf Children Diagnosis and Therapy Center in Gdańsk, Poland. The method is accompanied by comprehensive resource packs entitled ”Świat opowiadany” (roughly translated to English as „The World as We Tell it”) published and printed by Harmonia Publishing House.

Journal

Year

Volume

49

Issue

2

Pages

73-83

Physical description

Dates

published
2021-06-02

Contributors

 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku
 • Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu PZG w Gdańsku

References

 • Bouvet D., 1996, Mowa dziecka. Wychowanie dwujęzykowe dziecka niesłyszącego, Warszawa.
 • Grabias S., 1994, Język w zachowaniach społecznych, Lublin.
 • Kielar-Turska M., Białecka-Pikul M., 2011, Wczesne dzieciństwo, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. B. Harwas-Napierała, J. Trempała, Warszawa.
 • Krakowiak K., 2012, Dar języka. Podręcznik metodyki wychowania językowego dzieci i młodzieży z uszkodzeniami narządu słuchu, Lublin.
 • Pluta-Wojciechowska D., 2011, Mowa dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, Kraków.
 • Rice M., 2007, Poznawcze aspekty rozwoju komunikacyjnego, [w:] Psychologia języka dziecka, red. B. Bokus, G. Shugar, Gdańsk.
 • Szubstarska D., 2019, Dialog i narracja. Co się mieści w opowieści. Praktyczny podręcznik wychowania językowego zapisany w 12 opowieściach, Gdańsk.
 • Tomasello M., 2002, Kulturowe źródła ludzkiego poznawania, Warszawa.
 • Trzebiński J., 2002, Narracyjne konstruowanie rzeczywistości, [w:] Narracja jako sposób rozumienia świata, red. J. Trzebiński, Gdańsk.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be9adaa2-8025-4824-9164-c43fe6489550
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.