Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 35 | 16-25

Article title

ANALIZA SIECI SPOŁECZNYCH JAKO NARZĘDZIE IDENTYFIKACJI UKRYTYCH WŁASNOŚCI STRUKTURY RELACJI RYNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE FORÓW BRANŻOWYCH NA RYNKU MOBILNYM

Content

Title variants

EN
SOCIAL NETWORK ANALYSIS AS THE IDENTIFICATION TOOL OF HIDDEN PROPERTIES OF MARKET RELATIONSHIP STRUCTURES, ILLUSTRATED BY BRANCH FORUMS ON THE MOBILE MARKET

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Nowoczesne strategie marketingowe przedsiębiorstw koncentrują się na skutecznej komunikacji ze wszystkimi interesariuszami: klientami, potencjalnymi czy obecnymi inwestorami, dziennikarzami czy potencjalnymi pracownikami w celu budowania trwałych relacji rynkowych. Nowo powstały kontekst (interakcyjny czy sieciowy) narzuca zatem odmienne niż do tej pory metody zbierania danych, późniejszej ich analizy czy interpretacji. Celem artykułu jest analiza sieci relacji rynkowych z wykorzystaniem metody analizy sieci społecznych ( ang. Social Network Analysis) w celu wyłonienia nowych, ukrytych własności struktur rynkowych.
EN
Modern marketing strategies of business focus on effective communication with all stakeholders: the customers, potential or current investors, journalists and potential employees in order to build permanent market relationships. Thus, the new (interactive or network) context imposes new and different methods of data collection and their analysis or interpretation. The aim of the article is to analyze the market relationship network with the application of the Social Network Analysis with the aim to reveal new, hidden attributes of market structures.

Year

Issue

35

Pages

16-25

Physical description

Dates

published
2015-03-30

References

  • Borgatti S.P., Everett M.G., Freeman L.C., Ucinet 6.0 Version 1.00, Analytic Technologies, Natick, MA 1999.
  • Hanneman R.A., M. Riddle, Introduction to Social Network Methods, University of California, Riverside, CA 2005.
  • Kowalska-Musiał M., Strukturalna metodologia pomiaru sieci społecznych – rys historyczny i współczesne obszary zastosowań, Zeszyt Naukowy (nr 28) –Socjologia, 2013, www.zeszytnaukowy.pl
  • Kowalska-Musiał M.,. Podejście sieciowe w analizie forów internetowych na rynku telefonii mobilnej, „Handel wewnętrzny”, wrzesień - październik 2012.
  • Stanisz A., Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica pl – na przykładach z medycyny, t. 2: Modele liniowe i nieliniowe, Statsoft, Kraków 2007.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2300-6285

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-be9b0e2e-0d0a-46da-af7d-9d7fdc2262b9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.