Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 7(1)/2016 | 453-466

Article title

Zagrożenia wywiadowcze u progu XXI wieku, wybrane problemy

Content

Title variants

EN
Threat intelligence at the threshold of the twenty-first century, some problems

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Państwa w trosce o swoje bezpieczeństwo w trwającej kooperacji negatywnej, poszukują informacji pozwalających na swobodne poruszanie się w regionach o podwyższonym ryzyku, jak również na realizację interesu narodowego. W tym celu powołało wiele wyspecjalizowanych agend, których podstawowym zadaniem jest zabezpieczenie własnych potrzeb informacyjnych o przeciwniku. Jedną z nich jest wywiad, który z uwagi na posiadane możliwości operacyjne poszukuje interesujących informacji. Tego rodzaju działalność prowadzą także komórki wywiadu korporacji handlowo – gospodarczych, firmy prywatne oferujące usługi w zakresie bezpieczeństwa (w tym o charakterze wywiadowczym), organizacje terrorystyczne, czy zorganizowane grupy przestępcze, co uzasadnia zwiększenie wysiłku wywiadowczego przez wywiad państwowy
EN
States, out of concern for theirsafety, in the ongoingnegativecooperation, looking for the information for allowing to movefreely in areas of increasedrisk as well as the implementation of nationalinterest.For this purpose, they established a number of specialized agencies, whose primary task is to protect their own information needs of the op-ponent. One of them is intelligence, which, inview of operational capabilities, looking for interesting information.This type of activity is operating by also intelligence of economic corporations, private companies offeries security services (including an intelligence), terrorist organizations or organized criminal groups, which justifies an increase in intelligence effort by the intelligence state.

Contributors

 • Wydział Humanistyczny, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie

References

 • Bielak F., Służby wywiadowcze Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1985.
 • Ciborowski L., Walka informacyjna, Toruń 1999.
 • Dworecki S., Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996.
 • Górzyński T., Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999.
 • Janczak J., Zakłócanie informacyjne, Warszawa 2001.
 • Kaltefleiter W., Oschwald H., Szpiedzy w Watykanie, Warszawa 2007.
 • L.J., Operacje informacyjne w ujęciu amerykańskim,, „Wojskowy Przegląd Zagraniczny” 1999, nr 4.
 • Libera B., Podstawy wiedzy o służbach specjalnych, [w:] Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym (red.) J. Barcz, B. Libera, Warszawa 2007.
 • Nowacki G., Rozpoznanie satelitarne USA i Federacji Rosyjskiej, Warszawa 2002.
 • Polmar N.,. Allen Thomas B, Księga szpiegów. Encyklopedia, Warszawa 2000.
 • Żebrowski A., Ewolucja polskich służb specjalnych. Wybrane obszary walki informacyjnej. (Wywiad i kontrwywiad w latach 1989 – 2003), Kraków 2005.
 • Żebrowski A., Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Lublin 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bea3ce69-5e6a-431e-b05c-079674e03302
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.