Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2011 | 1 | 11-17

Article title

O wielości rozumienia edukacji i wyższości pytań nad odpowiedziami

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Issue

1

Pages

11-17

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne

References

 • Botkin J., Elmandjra M., Malitza M. (1982). Uczyć się bez granic. Jak zewrzeć „lukę ludzką”? Raport Klubu Rzymskiego. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.
 • Bronowski J. (1987). Potęga wyobraźni. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Bruner J. (2006). Kultura edukacji. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Drucker P. (1976). Skuteczne zarządzanie. Zadania ekonomiczne a decyzje związane z ryzykiem. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.
 • Dubos R. (1986). Pochwała różnorodności. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Hejnicka-Bezwińska T. (2008). Pedagogika ogólna. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.
 • Jakobson R. (1989). Poezja gramatyki i gramatyka poezji. W: R. Jakobson (red.) W poszukiwaniu istoty języka. T. 2. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Łukaszewicz R. (1994). Edukacja z wyobraźnią, czyli jak podróżować bez map. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Łukaszewicz R. (1997). Leczenie Głupoty i... Salony Edukacji Ekologicznej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 • Łukaszewicz R. (2002). Studia nad alternatywami w edukacji. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.
 • Łukaszewicz R., Leksicka K. (2005). Inne drogi edukacji. Kolonie twórczych wspólnot. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.
 • Łukaszewicz R. (2006). Edukacja jako metafora kreowania witraży. W: B. Przyborowska (red.) Natura-edukacja-kultura. Pedagogia źródeł. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Łukaszewicz R. (2010). Edukacja jako metafora wielkiego nawiasu. W: P. Błajet (red.) Ciało-edukacja-umysł. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • Łukaszewicz R. (2010). Wrocławska Szkoła Przyszłości. Dla duchowości-dla wyobraźni-dla praktyki. Wrocław: Fundacja Wolne Inicjatywy Edukacyjne.
 • Piasecka M. (2010). Jak fizyka kwantowa naznacza-przecina-otwiera edukację? W: P. Błajet (red.) Ciało-edukacja-umysł. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki.
 • Prigogine I., Stengers I. (1990). Z chaosu ku porządkowi. Nowy dialog człowieka z przyrodą. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Wilber K. (1997). Krótka historia wszystkiego, Warszawa: Wydawnictwo Jacek Santorski.
 • Rosner K. (2006). Narracja, tożsamość i czas. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 • Skolimowski H. (1991). Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia. Wrocław: Wydawnictwo "Astrum".
 • Suchodolski B. (1963). Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa: Państwowe Wydaw. Naukowe.
 • Tischner J. (1998). Filozofia dramatu. Kraków: Wydawnictwo "Znak".
 • Trzebiński J. (red.) (2002). Narracja jako sposób rozumienia świata. Wstęp. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 • Weber R. (1990). Poszukiwanie jedności. Nauka i mistyka. Warszawa: Wydawnictwo Pusty Obłok.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bea8ccfe-4623-4744-8299-60f9dae21982
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.