PL EN


2013 | 1 | 88-110
Article title

Dzieci jako towar

Content
Title variants
EN
Children as a merchandise
Languages of publication
Abstracts
EN
Nowadays, it seems that economics penetrated every single area of human life. In addition to the desire of individuals to possess material goods and an increasing number of objects, which puts them at the appropriate level of the social ladder, more and more often we deal with the phenomenon of family treatment as a part of cultural exchange. This article highlights the problem of treating children as property, commodity, which you can offer to others, in relation to children born and unborn, in the area of trade in semen, commerce adoption, trafficking in children. This situation is present mainly in poor countries, where it is considered as a tool of economic rescue for the family: intended for work work, for sale, prostitution and sent to the street to beg. At the same time the child comes to the „specific” economic investment, the profits of which parents receive in the future. Therefore, it is important to highlight the problem of „child as a commodity” in the modern literature and scientific discussions.
Keywords
Year
Issue
1
Pages
88-110
Physical description
Contributors
References
 • Ange D., Jan Chrzciciel Prorok Światłości na nowe tysiąclecie, Wydawnictwo M, Kraków 2002.
 • Atanassowa E., Tashevska M., Bułgarska polityka przeciwdziałania handlowi dziećmi, „Dziecko Krzywdzone” 2005, nr 12.
 • Arendt H., Kondycja człowieka, Fundacja Aletheia, Warszawa 2000.
 • Baker R., Seks w przyszłości. Spotkanie pierwotnych instynktów z technologią jutra, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
 • Burszta W. J., Orgazm osobowości, „Polityka” 2005, nr 37 (2521).
 • Chądzyńska A., Dziecko też produkt, „Przekrój” 2007, nr 22–23.
 • Cywiński P., Probówka szaleństwa, „Uważam Rze” 2012, nr 44.
 • Cembrero I., Tylko Allah pomoże („El Pais”, 6 VI 2004), „Forum” 2004, nr 26.
 • Cieśla J., Adopcja z przeciwwskazaniem?, „Polityka” 2010, nr 21.
 • Cieślik M., Kontratak białej rasy, „Wprost” 2004, nr 44.
 • Czyż E., Kaller-Hamela M., Szymańczak J., Od Sztokholmu do Jokohamy - społeczność międzynarodowa wobec zjawiska wykorzystywania dzieci w celach komercyjnych,„Dziecko Krzywdzone” 2003, nr 2.
 • Doktór T., Wolny rynek religii, „Wiedzy i Życia” 1995, nr 6 (16).
 • Domosławski A., 200 milionów niewolników, „Polityka” 2013, nr 25.
 • Domagalik M., Via Lactea, „Wprost” 2004, nr 51.
 • Dueholm N., Kosmetyki śmierci, „Polonia Christiana”, 2010, nr 14.
 • Dyoniziak R., Postacie miłości, Wydawnictwo Universitas, Kraków 1995.
 • Dzieci niewolnicy, „Gość Niedzielny” 2004, nr 3.
 • Dzieci – żołnierze, „Gość Niedzielny” 2004, nr 5.
 • Fromm E., O sztuce miłości, Wydawnictwo PIW, Warszawa 1971.
 • Gajda-Zadworna J., Nie daj się sprzedać, „Uważam Rze”, 2012, nr 42.
 • Ginzel A., Kraushaar M., Winter S., Gotowi na wszystko („Der Spiegel”, 2012), „Forum”, 2012, nr 41.
 • Jaczewski A., Wstęp do dojrzałości, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.
 • Jabłońska A., Kim Dzong Gułag, „Wprost” 2004, nr 7.
 • Jarco J., Współczesne niewolnictwo, „Wiadomości KAI” 2000, nr 7.
 • Kaduczak M., Człowiek za 15 dolarów, „Rzeczpospolita” 20 I 2001.
 • Karczewski S., Najmłodsi niewolnicy XXI wieku, „Nasz Dziennik” 11–12 IX 2004.
 • Karczewski S., Ofiary zorganizowanego barbarzyństwa, „Nasz Dziennik”, 11–12 IX 2004.
 • Karczewski S., Warecki K., Dzieci bez dzieciństwa. O dramatycznej sytuacji dzieci we współczesnym świecie, Fundacja „Nasza Przyszłość”, Szczecinek 2004.
 • Kępiński A., Z psychopatologii życia seksualnego, Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1973.
 • Kołątaj M., Sadowski G., 27 milionów niewolników, „Wprost” 2002, nr 25.
 • Komuda W., Nie aborcja, lecz adopcja, „Emaus” 1993, nr 2.
 • Korczak J., Jak kochać dziecko, Wydawnictwo Jacek Santorski, Warszawa 1992.
 • Krzyżak T., Wolni niewolnicy, „Wprost” 2004, nr 7.
 • Locke J., Traktat drugi, [w:] Dwa traktaty o rządzie, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992, V.
 • Ładyżyński A., Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2009.
 • Łomanowski A., Sprzedać człowieka i zarobić, „Przekrój” 2004, nr 2 (3055).
 • Maciejewska B., Rodzice niechcianych dzieci, „Newsweek Polska” 2002, nr 35.
 • Malinowski B., Seks i stłumienie w społeczności dzikich oraz inne studia o płci, rodzinie i stosunkach pokrewnych, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1987.
 • Mevel J.J., Horror chińskich fabryk, „The Independent”, 29 VI 2007 [dostęp 11.10.2013].
 • Miecik I. T., Jedna minuta w domu, „Newsweek Polska” 2010, nr 2.
 • Mikołuszko W., Eksperymenty na dzieciach, „Przekrój” 2009, nr 26.
 • Morciniec P., Macierzyństwo zastępcze, [w:] Encyklopedia Bioetyki, red. A. Muszala, Wydawnictwo Polwen, Radom 2005.
 • O’Brien G., An Essay on Medieval Economic Teaching, London 1920.
 • Platon, Uczta, przekł. W. Witwicki, Warszawa 1984.
 • Protokół fakultatywny do Konwencji o Prawach Dziecka o handlu dziećmi, dziecięcej prostytucji i dziecięcej pornografii, „Dziecko Krzywdzone” 2003, nr 2.
 • Przysławska J., Przyjaźń w Etyce Arystotelesa, Lublin 1935.
 • Romanowska D., Popis ignorantów, „Newsweek Polska” 2008, nr 51.
 • Rębała M., Służącego tanio kupię, „Newsweek Polska” 2008, nr 11.
 • Różański J., Świat dzieci pokrzywdzonych – Kamerun u schyłku XX wieku, [w:] Dzieci żyjące na ulicy –nowe zjawisko miast afrykańskich, red. J. Różański, Komisja
 • Episkopatu ds. Misji Missio-Polonia, Warszawa 2004.
 • Półtawska W., Rola kobiety w tworzeniu rodziny, [w:] W trosce o dom ojczysty, red. J. Koteja, D. Glaudel, Kraków 1996.
 • Sermak J., Jestem Żydem od Jezusa. Rozmowa z ks. Romualdem Jakubem Weksler-Waszkinelem,„Posłaniec Serca Jezusowego” 2003, nr 6.
 • Skinner E.B., Zbrodnia. Twarzą w twarz ze współczesnym niewolnictwem, przekł. J. Konieczny, Znak, Kraków 2010.
 • Simmel G., Filozofia pieniądza, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
 • Solska J., Po co nam te dzieci, „Polityka” 2007, nr 36, s. 30–36.
 • Szulc A., Kupiona ciąża rodzi kłopoty, „Przekrój” 2010, nr 21.
 • Terlikowski T. P., Kto wykupuje dzieci z niewoli, „Ozon” 2005,nr 26.
 • Wagner I., Przyczyny i skutki rozwiązania adopcji, „Dziecko Krzywdzone” 2003, nr 5.
 • Wurgaft R., Niewolnica Leticia, El Mundo-Cronica, „Forum” 2002, nr 16.
 • Vallely P., Nadzieja niewolników, „The Independent”, 19 XII 2006 [dostęp dnia 11.10.2013].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-beb4d800-01a6-45a5-b14d-a4c9d7773cec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.