Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 3(30) | 161-174

Article title

Formy edukacji regionalnej w „Bibliotece pod Atlantami” w Wałbrzychu

Content

Title variants

EN
The forms of regional education in the “Biblioteka pod Atlantami” in Wałbrzych

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowano różne formy edukacji regionalnej wykorzystywane przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną „Bibliotekę pod Atlantami” w Wałbrzychu. Krótko opisano inicjatywy Pracowni Regionalnej Biblioteki, najważniejsze zajęcia edukacyjne i imprezy, w tym różnego rodzaju spotkania (jednorazowe, cykliczne), projekty, konkursy. Omówiono współpracę Biblioteki z instytucjami działającymi głównie na terenie regionu oraz zwrócono uwagę na rolę, jaką odgrywają poszczególne formy edukacji regionalnej wśród lokalnej społeczności.
EN
The article presents various form of regional education used by the “Biblioteka pod Atlantami” Powiat and Municipal Public Library in Wałbrzych. There is a brief description of the Regional Workroom of the Library and the most important educational activities and events which are organised by it, including various meetings (non-regular and regular events), projects, and competitions. One also emphasised the collaboration of the Library with various institutions which operate mainly in the region, and the role which is performed by the particular forms of regional education for the local community.

Year

Issue

Pages

161-174

Physical description

Contributors

author
 • PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu
 • Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu

References

 • Daraż, A. (2015). Pobrane z: https://atlanty.pl/images/2015/11/Agata-Dara%C 5%BC.pdf (7.02.2018).
 • Daraż, A., Jeżewska, E., Jędrych, J., Sabik, W.; Janiszewska, S. (koordynator projektu). (2015). Życie barwniejsze niż powieść. Historia mojej rodziny. Wałbrzych: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna „Biblioteka pod Atlantami”.
 • Janiszewska, S. (2014). Wałbrzych wielokulturowy. Poradnik Bibliotekarza, dod. Regionalizm w Bibliotece, s. 20–22. Pobrane z: http://poradnikbiblio tekarza.pl/new/pliki/regionalizm_w_bibliotece_net.pdf (15.12.2017).
 • Jeżewska, E. (2015). Pobrane z: https://atlanty.pl/images/2015/11/Emilia-Je%C 5%BCewska.pdf (07.02.2018).
 • Jędrych, J. (2015). Pobrane z: https://atlanty.pl/images/2015/11/Julia-J%C4%99 drych.pdf (7.02.2018).
 • Kwiatkowski, H. (2000). Czy znasz dzieje twojej małej i regionalnej ojczyzny: dolnośląskie dziedzictwo kulturowe. Sprawdź się. Wrocław–Dzierżoniów: „Edytor”.
 • Petrykowski, P. (2003). Edukacja regionalna. W: K. Ablewicz i in., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku (t. 1, A–F, s. 968–971). Warszawa: Wydaw nictwo Akademickie Żak.
 • Sabik, W. (2015). Pobrane z: https://atlanty.pl/images/2015/11/Weronika-Sabik. pdf (7.02.2018).
 • Sprawozdanie opisowe za 2013 r. z działalności Działu Informacji Naukowej i Czytelń „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu (2014). Wałbrzych: PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.
 • Sprawozdanie opisowe za 2015 r. z działalności Działu Informacji Naukowej i Czytelń „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu (2016). Wałbrzych: PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.
 • Sprawozdanie opisowe za 2017 r. z działalności Działu Informacji Naukowej i Czytelń „Biblioteki pod Atlantami” w Wałbrzychu (2018). Wałbrzych: PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.
 • WAŁBRZYCH WIELOKULTUROWY – sprawozdanie roczne (2010). Wałbrzych: PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.
 • WAŁBRZYCH WIELOKULTUROWY – sprawozdanie roczne (2011). Wałbrzych: PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.
 • WAŁBRZYCH WIELOKULTUROWY – sprawozdanie roczne (2012). Wałbrzych: PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.
 • WAŁBRZYCH WIELOKULTUROWY – sprawozdanie roczne (2013). Wałbrzych: PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu. WAŁBRZYCH WIELOKULTUROWY – sprawozdanie roczne (2014). Wałbrzych: PiMBP „Biblioteka pod Atlantami” w Wałbrzychu.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bec0a5d2-f7d4-4ea4-81d7-d44e9b32f2c5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.