Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 22 | 215-229

Article title

Różne obszary dyskryminacji. czy można mówić o dyskryminacji osób niepełnosprawnych w przestrzeni politycznej na przykładzie polski?

Content

Title variants

EN
Diferent areas of discrimination. can we talk about disability discriminationin a political space exemplifed by Poland?

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
Human rights protection system defnes the rights of not only single individu- als, but whole groups of society. Te political space is a visible area that is not quite „free” from the manifestations of unequal treatment. Examples are, even minimal, noticeable on the political agenda and the electoral environment targeted at people with disabilities foundation program / election. It is worth considering the direction in which this phenomenon should evolve. Both the analyzed programs as well as slogans appearing before the actual announcement of the election campaign and the political debates arise the need for a slogan of the new legislation, or improvements of existing legislation. But it would be most efective work across party lines, the implementation of the multi-phase, regardless of the parliamentary majority and non-parliamentary party, environ- mental activities for people with disabilities.

Year

Volume

22

Pages

215-229

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński, POLAND

References

 • Bańkowicz M. (red), (1996), Słownik polityczny, Warszawa
 • Chmaj M., Marszałek-Kawa J., Sokół W. (red.), Encyklopedia wiedzy politycznej, Toruń
 • Kaczmarek J., Krzemiński P., Litwa P., Szymla W. (red.), (2005), Procesy zmian w okresie transformacji systemowej. Prywatyzacja, restrukturyzacja, rynek kapitałowy, Kraków
 • Kowalczyk K. (2006), Prawo i Sprawiedliwość – „rewolucyjni konserwatyści”, [w:] K. Kowalczyk, J. Sielski, (red.) Partie i grupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej, Toruń
 • Kowalczyk K.(2006), Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej – „partia ludzi sukcesu”, (w: ) K. Kowalczyk, J. Sielski, (red) Partie i grupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej, Toruń
 • Sielski J. (2006), System parlamentarny, [w:] K. Kowalczyk, J. Sielski, (red.) Partie i grupowania parlamentarne III Rzeczypospolitej, Toruń
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 78, poz. 483)
 • Wojtaszczyk K. A. (1999), Kompendium wiedzy o państwie współczesnym, Warszawa
 • Żukowski A. (2004) , System wyborczy do Sejmu i senatu RP, Warszawa
 • http://www.platforma.org/pl/platforma/ [25.10.2013]http://www.pis.org.pl/main.php [25.10.2013]
 • https://rownetraktowanie.gov.pl/dyskryminacja-i-mobbing [12.01.2013]

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bec74644-74e4-4a80-9bad-b13246d25cbe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.