Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 15 | 139-154

Article title

Filozofia jako płaszczyzna spotkania i po-rozumienia w pluralistycznym społeczeństwie

Authors

Content

Title variants

RU
Философия как площадка для встречи и взаимопонимания в плюралистическом обществе
EN
Philosophy as the Place of Meeting and Agreement in the Pluralistic World

Languages of publication

PL

Abstracts

RU
В редукционалистическом мире философию все больше игнорируют. Однако она пред-ставляет собой одну из самых важных манифестаций человечества. Сегодня она становится сверхкультурной дискуссией над фундаментальными вопросами человека, которые являются первичным компонентом человеческого духа (Гильдебранд). Философствование – это деятельность, которая позволяет человеку сохранить свойственное ему достоинство. Филосо-фия может стать площадкой для встречи разных культур и цивилизаций. Философская деятельность может помочь в эпоху многоуровневого кризиса глобального масштаба, особенно тем, что она является одним из самых значимых достижений демократии. Автор считает, что приближается эпоха ренессанса и максимализма в философии как самых харак-терных активностей человека в каждую эпоху и в каждой культуре.
EN
In the reductionist world philosophy is more and more often marginalized. However it is one of the most important expressions of humanity. Today philosophy becomes a cross-cultural discussion about basic human questions, which are the primal component of the human spirit (Hildebrand). Philosophizing is an action which allows a man to retain his proper dignity. Philosophy may create a space for different cultures and civilizations to meet. Philosophical activity – as a great achievement of democracy – may be very helpful in the time of multidimensional global crisis. The author thinks that the era of renaissance and maximalism in philosophy – as the most distinctive human activity in every age and culture – is approaching.

Contributors

author
 • Politechnika Wrocławska

References

 • Arbiszewski K. 2013. Kulturowe funkcje filozofowania. Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.
 • Buda S. 2010. Filozofowanie jako współstwarzanie. Kraków.
 • Fanu J. Le. 2010. Niezwykła istota. Zmagania nauki z tajemnicami człowieka, tłum. A. Sobo-lewska. Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i Ska.
 • George S. 2011. Czyj kryzys czyja odpowiedź, tłum L. Mazur. Warszawa: Instytut Wydawniczy Książka i Prasa.
 • Hadot P. 2013. Filozofia jako ćwiczenie duchowe, tłum. P. Domański. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 • Heschel A.J. 2001. Człowiek nie jest sam: filozofia religii, tłum. K. Wojtkowska-Lipska. Kraków.
 • Hildebrand D. von. 2012. Czym jest filozofia, tłum. P. Mazanka, J. Sidorek. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Huxley A. 1989. Filozofia wieczysta, tłum. J. Prokopiuk, K. Środa. Warszawa: Wydawnictwo PUSTY OBŁOK.
 • Jaryczewski G. 2014. Siła i rozum. Studium mądrości. Warszawa: Wydawnictwo Gerard Jaryczewski.
 • Kamiński S. 1989. Jak filozofować. Studia z metodologii filozofii klasycznej. Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Klaus C. 2008. Błękitna planeta. W zielonych okowach. Co jest zagrożone: klimat czy wol-ność?, tłum. Z. Krzysztyniak. Warszawa: Przedsiębiorstwo Wydawnicze Rzeczpospolita S.A.
 • Kusterka-Jefmańska M. 2010. „Wysoka jakość życia, jako cel nadrzędny lokalnych strategii zrównoważonego rozwoju”. Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego 4 (12).
 • Levinas E. 2002. Całość i nieskończoność, tłum. M. Kowalska. Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • Levinas E. 2006. Istniejący i istnienie, tłum. J. Margański. Kraków: Wydawnictwo Homini.
 • Nowaczyk J. 2011. „Czym mogła by być filozofia”. W Metafilozofia – nieporozumienie czy szansa filozofii?, M. Woźniczka (red.), 69–76. Kraków: Wydawnictwo „scriptum”.
 • Popkiewicz M. 2013. Świat na rozdrożu. Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga.
 • Rainko S. 2013. Powołanie filozofii. Esej metafilozoficzny. Warszawa: Sedno – Wydawnictwo Akademickie.
 • Sheldrake R. 2015. Nauka – wyzwolenie z dogmatów, tłum. M. Majer. Wrocław: Wydawnictwo Manendra.
 • Szmyd J. 2006. „Filozofia polska wobec kryzysu cywilizacyjnego”. Res Humana 3–4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-beca70c5-ad29-4ded-bad7-32efc8d13118
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.