Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 11b | 184 - 207

Article title

Produkcja podmiotów homonormatywnych? Dyskurs rynkowy wokół regulacji prawnej związków partnerskich w Polsce i małżeństw jednopłciowych w Stanach Zjednoczonych w 2013 roku

Authors

Content

Title variants

EN
The Production of Homonormative Subjects. The Market Discourse on Regulation of Civil Unions in Poland and Same-sex Marriages in the United States in 2013

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Czy wolny rynek może mieć potencjał emancypacyjny dla osób niewpisujących się w tradycyjny wzorzec ról genderowych? W niniejszym artykule przyjrzę się dwóm debatom: wokół legalizacji związków partnerskich w Polsce oraz tej dotyczącej małżeństw jednopłciowych w Stanach Zjednoczonych w kontekście wpływu, jaki dyskurs wolnorynkowy może mieć na współczesne obywatelstwo seksualne. Wielkomiejska homonorma-tyw¬ność jest jednym z produktów kapitalistycznej gospodarki, gdzie terminy takie jak „klasa kreatywna”, „tole¬ran¬cja” i „różnorodność” stanowią komponenty globalnej produkcji ekskluzywnej tożsamości homo¬nor-matyw¬nej.
EN
May the free market play an emancipatory role for those who are at odds with the traditional model of gender roles? The article examines the debates on civil union legalization in Poland and same-sex marriages in the United States with respect to the potential free-market discourse’s impact on contemporary sexual citizenship. As it appears, the metropolitan concept of homonor¬mativity is a product of the free-market economy, while terms such as the “creative class”, “tolerance” or “diversity” constitute a global production of exclusive homonormative identity.

Publisher

Year

Issue

11b

Pages

184 - 207

Physical description

Contributors

author
 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Abramowicz, Marta. 2012. Sytuacja społeczna osób LGB. Analiza danych z badania ankietowego. W: (red.) Makuchowska, Mirosława, Pawlęga, Michał. Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011. Warszawa: Kampania Przeciw Homofobii, s. 11-100. https://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_do_netu.pdf; dostęp: 22.03.2014.
 • Anderson, Benedict. 1997. Wspólnoty wyobrażone. Rozważania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu. Kraków: Znak.
 • Barrett, Donald C., Pollack, Lance M. 2005. Whose Gay Community? Social Class, Sexual Self-Expression, and Gay Community Involvement. W: The Sociological Quarterly” 46, s. 437-456.
 • Baudrillard, Jean. 2001. Selected Writings. Stanford: University Press.
 • Brief of 278 Employers and Organizations Representing Employers as Amici Curiae in Support of Respondent Edith Schlain Windsor (Merits Brief). 2013. http://pl.scribd.com/doc/127567244/12-307-Bsac-278-Employers-and-Organizations-Representing-Employers-Copy; dostęp: 22.03.2014.
 • Brown, Gavin. 2012. Homonormativity: a Metropolitan Concept that Denigrates „Ordinary” Gay Lives. W: „Journal of Homosexuality” 59.7, s. 1065-1072.
 • Butler, Judith. 2008. Uwikłani w płeć. Tłum. K. Krasuska. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • CBOS. 2013. Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich. Komunikat z Badań Centrum Badania Opinii Publicznej (CBOS). BS/24/2013. Warszawa.
 • Corporate Equality Index 2013. Human Rights Campaign. http://issuu.com/humanrightscampaign/docs/corporateequalityindex_2013/1?e=1357809/1515650; dostęp: 22.03.2014.
 • D'Emilio, John. 1983. Capitalism and Gay Identity. W: (red.) Abelove, Henry, Barale, Aina M,, Halperin, David M. The Lesbian and Gay Studies Reader. New York, London: Routledge, s. 467-476.
 • Donham, Donald L. 2012. Wyzwalanie Republiki Południowej Afryki. Unowocześnianie seksu pomiędzy mężczyznami w Soweto. W: (red.) Kościańska, Agnieszka. Antropologia seksualności. Teoria. Etnografia. Zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 383-402.
 • Duggan, Lisa. 2002. The New Homonormativity: The Sexual Politics of Neoliberalism. W: (red.) R. Castronovo, Russ, Nelson, Dana D. Materializing Democracy: Toward a Revitalized Cultural Politics. Durham: Duke University Press, s. 175-194.
 • Dunn, Elizabeth. 2008. Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Florida, Richard. 2010. Narodziny klasy kreatywnej. Warszawa: Wydawnictwo Narodowego Centrum Kultury.
 • Foucault, Michel. 2010. Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Foucault, Michel. 1995. Historia seksualności. Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”.
 • Gates, Gary J. 2009. Marriage Equality and the Creative Class. Los Angeles: Williams Institute, University of California. http://williamsinstitute.law.ucla.edu/wp-content/uploads/Gates-MA-Creative-Class-May-2009.pdf; dostęp: 22.03.2014.
 • Gates, Gary J, Florida, Richard. 2003. Technology and Tolerance: The Importance of Diversity to High-Technology Growth. W: (red.) Clark, Terry N. The City as an Entertainment Machine. Elsevier, Oxford: Emerald Group Publishing Limited, s. 199-219.
 • Gershon, Ilana. 2011. Neoliberal Agency. W: „Current Anthropology” 52.4, s. 537-555.
 • Giroux, Henry A. 2004. Neoliberalism and the Demise of Democracy: Resurrecting Hope in Dark Times. W: „Dissident Voice”; dostęp: http://www.dissidentvoice.org/Aug04/Giroux0807.htm.
 • Hall, Dorota. 2013. Religia i nieheteronormatywność: stan debaty akademickiej i wybrane wątki badań prowadzonych w Polsce. W: „Studia Socjologiczne” 3 (210), s. 123-150.
 • Jabłońska, Zofia. 2011. Sytuacja prawna osób LGBT na rynku pracy - implementacja standardów unijnych do polskiego systemu prawa z uwzględnieniem przepisów Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania. W: (red.) Śmiszek, Krzysztof. Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową w zatrudnieniu. Warszawa: Kampania Przeciwko Homofobii, s. 90-105.
 • Kluczyńska, Urszula. 2013. Nienormatywna rodzina heteroseksualna z dzieckiem - opresyjność roli. W: „InterAlia” 8, s. 65-77.
 • Kościańska, Agnieszka. 2010. Kulturowe konteksty naukowej wiedzy o seksualności. W: (red.) Malewska-Szałygin, Anna, Radkowska-Walkowicz, Magdalena. Antropolog wobec współczesności. Warszawa: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, s. 227-234.
 • Kościańska, Agnieszka. 2012a. Czy onanista to też Polak? Debata o masturbacji 1993-1994. „InterAlia” 7. http://www.interalia.org.pl/pl/artykuly/2012_7/12_czy_onanista_to_tez_polak_debata_o_masturbacji_19931994.htm; dostęp: 15.03.2014.
 • Kościańska, Agnieszka. 2012b. Kościoły i związki wyznaniowe w Polsce wobec osób LGBT. W: (red.) Makuchowska, Mirosława, Pawlęga, Michał. Sytuacja społeczna osób LGBT. Raport za lata 2010 i 2011. Warszawa: Kampania Przeciwko Homofobii, s. 145-165. http://www.kph.org.pl/publikacje/Raport_badania_LGBT_do_netu.pdf; dostęp: 22.03.2014.
 • Majka, Rafał. 2010. Lewica, równość, solidarność. Spór o wartości i strategie, http://www.feminoteka.pl/readarticle.php?article_id=839; dostęp: 22.03.2014.
 • Majka-Rostek, Dorota. 2009. Indywidualizm jako źródło współczesnych przemian rodziny. W: „Kultura i Historia” 16/2009. http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1459.
 • Majka-Rostek, Dorota. 2010. Homoseksualizm i kapitalizm - klasowy wymiar kultury gejowskiej w Polsce po 1989 roku. W: (red.) Żuk, Piotr. Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, s. 153-164.
 • McCann, Eugene J. 2007. Inequality and Politics in the Creative City-Region: Questions of Livability and State Strategy. W: „International Journal of Urban and Regional Research” 31.1, s. 188-196.
 • Mizielińska, Joanna, Stasińska, Agata. 2013. Od „wroga rodziny” do jednej z jej form: Rodziny z wyboru we współczesnym polskim dyskursie prasowym. W: „InterAlia” 8, s. 106-128.
 • Olssen, Mark. 2008. Understanding the Mechanisms of Neoliberal Control: Lifelong Learning, Flexibility and Knowledge Capitalism. W: (red.) Fejes, Andreas, Nicoll, Katherine. Foucault and Lifelong Learning: Governing the Subject. London: Routledge, s. 34-47.
 • Sennett, Richard. 2007. Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pracy w nowym kapitalizmie. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Muza S.A.
 • Slany, Krystyna. 2002. Alternatywne formy życia małżeńsko-rodzinnego w ponowoczesnym świecie. Kraków: Nomos.
 • Somerville, Siobhan. 1998. Scientific Racism and the Invention of the Homosexual Body. W: (red.) Bland, Lucy, Doan, Lora. Sexology in Culture: Labelling Bodies and Desires. Chicago: University of Chicago Press, s. 60-75.
 • Vance, Carole S. 2007. Konstruktywizm społeczny: kłopoty z historią seksualności. W: (red.) Hryciuk, Renata E., Kościańska, Agnieszka. Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2, Kobiecość, męskość, seksualność. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 15-32.
 • Weeks, Jeffrey. 2012. Wynalezienie seksualności. W: (red.) Kościańska, Agnieszka. Antropologia seksualności. Teoria, etnografia, zastosowanie. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, s. 23- 55.
 • Weiss, Margot. 2011. Techniques of pleasure: BDSM and the circuits of sexuality. Durham, NC: Duke University Press.
 • Woltersdorff, Volker. 2008-2009. Queer Subject Economies. Managing Diversity and Precariousness in Neoliberalism. W: „InterAlia” 6, http://www.interalia.org.pl/en/artykuly/20082009_3/04_queer_subject_economies_managing_diversity_and_precariousness_in.htm; dostęp: 22.03.2014.
 • Woltersdorff, Volker. 2007. Neoliberalism and its Homophobic Discontents. W: „InterAlia” 5, http://www.interalia.org.pl/index_pdf.php?lang=en&klucz=&produkt=1199739745-773; dostęp: 22.03.2014.
 • Załęski, Paweł S. 2012. Neoliberalizm i społeczeństwo obywatelskie. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-becad018-c5a5-4ce7-ae1f-9b3151a08e13
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.