Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2001 | 13 | 227–230

Article title

Z „diabelskiego” słownictwa

Content

Title variants

EN
DEVIL-LIKE VOCABULARY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W polszczyźnie notowano zagadkowe użycie słów Szeroka, Szerocy w znaczeniu ‘Matka Boska i postaci świętych’. Najstarszy odnaleziony zapis takiego kontekstu datowany jest na 1560 r. i został włożony w usta diabła, unikającego wymówienia właściwego imienia. Porównując zapisy łacińskie, polskie i słowackie, autorka dochodzi do wniosku, że mamy tu do czynienia z tabu językowym i stawia hipotezę o jego pochodzeniu z łac. wyrażenia extensa mulier, użytego na nazwanie Matki Boskiej w tekstach magicznych.
EN
The Polish words szeroka, szerocy ‘wide’ have been noted to mean, surprisingly, ‘the Virgin Mary’ and ‘the saints’. The oldest recorded evidence presumably comes from the year 1560. The speaker was the devil, who wanted to avoid mentioning the names proper. Having compared Latin, Polish and Slovak records, the author concludes that the expressions are indicative of linguistic taboo. Their origin, it is hypothesized, is the Latin expression extensa mulier, used in reference to the Virgin Mary in magic texts.

Year

Volume

13

Pages

227–230

Physical description

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-becd0b2c-52a1-46a5-917f-7b27492c2de7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.