Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 7 | 11-20

Article title

Zajmująca ekonometria – dynamika myśli i dokonań

Authors

Content

Title variants

EN
ENGROSSING ECONOMETRICS – DYNAMICS OF THE THOUGHTS AND ACHIEVEMENTS

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W społeczeństwie i w gospodarce zachodzą ciągłe zmiany. Zmiany te powodują, że pojawiają się nowe, różne nurty naukowe, w tym ekonometryczne. Celem opracowania jest zwięzłe prześledzenie rozwoju badań ekonometrycznych, a szczególnie w zakresie dynamicznego modelowania ekonometrycznego oraz wskazanie najważniejszych kierunków badań oraz podejść do modelowania procesów ekonomicznych.
EN
In society and in the economy undergoing constant changes. These changes mean that there are new, different scientific areas, including econometrics. The aim of this paper is to trace the development of concise econometric studies, especially in the field of dynamic econometric modeling and an indication of the most important research directions and approaches to modeling of economic processes.

Contributors

author
 • Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy

References

 • Charemza W., Deadman D., Nowa ekonometria, PWE, Warszawa 1997
 • Czerwiński Z., Moje zmagania z ekonomią, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2002
 • Davidson J.H., Hendry D.H., Srba F.J., Yeo S., Econometric Modeling of he Aggregate Time Series Relationship Beetwen Consumers `Expenditiure and Income in United Kingdom, “The Economic Journal” 1978, vol. 88, s. 661–692
 • Engle R.F., Grange C.W.J., Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing, „Econometrica” 1987, vol. 55 (2), s. 251–276
 • Engle R.F., McFadden D. (red.), Handbook of Econometric, Elsevier Science B.V, Amsterdam 1994, Vol.4
 • Granger C.W.J., Some Properties of Time Series Data and Their Use in Econometric Model Specification, “Journal of Econometric” 1981, No 16
 • Hendry D.F., Dynamic Econometrics, Oxford: Oxford University Press 1995
 • Hendry D.F., Econometrics: Alchemy or Science?, New Edition, Oxford University Press, Oxford 2000
 • Hicks J., Causality in Economics, Basil Blackwell, Oxford 1979, s. 88–89
 • Johansen S., Statistical Analysis of Cointegratig Vectors, “Journal of Economic Dynamics and Control” 1988, 12, s. 231–254
 • Lukas R.E.Jr., Econometric policy evaluation: A critique, “Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy” 1976, vol. 1(1), s. 19–46
 • Pawłowski Z., Modele ekonometryczne równań opisowych, PWE, Warszawa 1972, s. 18
 • Sims C.A., Macroeconomics and Reality, “Econometrica” 1980, Vol. 48, No.1, s. 1–48
 • Szulc E., Ekonometryczne modelowanie struktury dwuwymiarowych pól losowych, [w:] Zeliasia A. (red.), Przestrzenno-czasowe modelowanie i prognozowanie zjawisk gospodarczych, AE, Kraków 1997
 • Talaga L., Zieliński Z., Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa 1986
 • Zieliński Z., Liniowe modele ekonometryczne jako narzędzie opisu i analizy przyczynowych zależności zjawisk ekonomicznych, Wydawnictwo UMK, Toruń 1991
 • Zieliński Z., Analiza ekonomicznych procesów stochastycznych. Pisma wybrane, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-9573

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-becd3129-a5a7-4710-bdb7-dc5f500f7f93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.