Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 12 | 155-164

Article title

Wybrane problemy mieszkaniowego zasobu gminy w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

Content

Title variants

EN
Some problems of communities stock of flats in the practice of Polish Rights Defender.

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Problem mieszkaniowego zasobu gminy stanowi istotny element działań polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Istotność ta wynika z art. 75 Konstytucji, który stanowi, że władze publiczne prowadzą politykę sprzyjającą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych obywateli, w szczególności przeciwdziałają bezdomności, wspierają rozwój budownictwa socjalnego oraz popierają działania obywateli zmierzające do uzyskania własnego mieszkania. W artykule przedstawiono kilka spraw dotyczących mieszkaniowego zasobu gminy, jakie prowadził Rzecznik Praw Obywatelskich oraz polityki mieszkaniowej gminy. Artykuł pokazuje, że taka polityka w Polsce nie jest prawidłowo prowadzona i powinna być zmieniona poprzez zastosowanie obowiązujących środków prawnych.
EN
Problem of communities stock of flats is very important in the practice of Polish Ombudsman (Rigths Defender). It is important because of art. 75 of Polish Constitution that states: “Public authorities shall pursue policies conducive to satisfying the housing needs of citizens, in particular combating homelessness, promoting the development of low-income housing and supporting activities aimed at acquisition of a home by each citizen”. In this article was shown some specific cases from the practice of Polish Rights Defender in the subject of flats politics of communities. The article shows, that such politic in Poland is not correct and should be changed by using existing legal methods.

Year

Volume

12

Pages

155-164

Physical description

Contributors

  • Wyższa Szkoła Humanitas

References

  • Gonet W., Partnerstwo publiczno-prywatne w jednostkach samorządu terytorialnego – zakres przedmiotowy i podmiotowy, „Finanse Komunalne” 2008, nr 5.
  • Lipowicz I., Uwagi o polskim systemie stanowienia prawa, PiP 2012, z. 7.
  • Nitecki S., Prawo do pomocy społecznej w polskim systemie prawnym, Warszawa 2008.
  • Trociuk S., Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Komentarz, Warszawa 2005.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-becd853d-0adf-429a-830b-62b0ef0508af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.