Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 62 | 10: Nauki o rodzinie | 5-17

Article title

Percepcja rodzinnych relacji jako czynnik kształtowania się tożsamości u dzieci wychowywanych w rodzinach zastępczych

Authors

Title variants

EN
The perception of family relations by the child as a factor of identity formation under the foster family conditions

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
This article describes the features of family relations influence on forming of the identity of afoster child. The research has been carried out in foster families in Ukraine in years 2005 to 2014. It has been proven that the difficulties with forming an identity of achild are linked to the transfer from one family medium to another and could be solved by preservation of integrated role of important adult. The research carried out proves that the process of mastering the family links by foster children is connected to perceptive changes, for instance in the self understanding of nationality, belonging and territory of residence. The research revealed that in the perception of foster children, the social situation of their development manifestates itself as different of the control group. The foster children perceive the system of family relations as a hierarchical and strict. During the transfer to a foster family a child faces significant difficulties in understanding a complex family relations, that are perceived as chaotic with tendencies to align them with the previously habitual system.
W artykule zostały zaprezentowane czynniki wpływu systemu stosunków rodzinnych na kształtowanie się tożsamości dziecka w rodzinie zastępczej. Badania były prowadzone wrodzinach zastępczych na Ukrainie w latach 2005-2014. Wyniki wskazują, że trudności kształtowania się tożsamości dziecka związane są z jego przejściem z jednego środowiska rodzinnego do innego, jednak mogą być poprawne, pod warunkiem zachowania funkcji integrującej znaczącego dorosłego. Przeprowadzone przez nas badania potwierdzają, że proces dostosowania się przez dzieci adoptowane do systemu relacji rodzinnych ulega zmianom percepcyjnym, zwłaszcza w sytuacjach dotyczących samouświadomienia własnej tożsamości narodowej, przynależności do środowiska lokalnego oraz miejsca zamieszkania. W trakcie badań stwierdzono, że percepcja przez dzieci adoptowane sytuacji socjalnej i ich rozwoju jest odmienna niż w grupie kontrolnej. System relacji rodzinnych jest postrzegany przez dzieci adoptowane jako hierarchiczny i surowy. Przy przejściu do rodziny zastępczej dziecko napotyka wielkie trudności w pojmowaniu skomplikowanych zależności rodzinnych, które traktuje jako chaotyczne, z tendencją do powrócenia do poprzedniego, znanego już mu systemu.

Contributors

  • PhD student, Faculty of Psychology, University “Management of Education University” of National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine

References

  • Bevz H.: Foster Family Institute: Social and Psychological Dimensions. Monograph, Kyiv 2010.
  • Bondarenko Т. В.: Психологічні засади збереження здорової ідентичності дітей у прийомній сім'ї та дитячому будинку сімейного типу. „Соціальна робота в Україні: теорія і практика” 2009, nr 4, s. 113-116.
  • Brodzinsky D. M., Schechter M. D.: The Psychology of Adoption, New York: Oxford University Press 1993, s. 416.
  • Энциклопедия психодиагностики. Психодиагностика детей, Ред. D. Raygorodskiy, Самара 2008.
  • Erikson E.: Identity and the Life Cycle, New York: International Universities Press 1959.
  • Yablonska Т. М.: Розвиток ідентичності дитини в системі сімейних взаємин: монографія, Суми 2013, s. 144.
  • Marcia J. E., Waterman A. S., Matteson D. R., Archer S. L., Orlofsky J. L.: Ego Identity: A Handbook for Psychosocial Research, New York: Springer-Verlag 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bed064fd-3ca8-4422-ae94-5c1213ac6cb8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.