Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 13 | 31-42

Article title

System kontroli i nadzoru w samorządzie terytorialnym

Authors

Content

Title variants

EN
Control and supervision system in local government

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
From the point of view of a citizen, the local government implements a number of important public duties. The correctness of the functioning of this sector is an important issue for the local governmental community. In order to detect defects and deviations in the activities of local government, and to overcome irregularities, there are introduced control and surveillance measures that actively influence the management function. Effective monitoring and strong control is a matter not only of good governance but also of actions that protect the interests of residents of the local or regional community, called beneficiaries of public funds.

Year

Issue

13

Pages

31-42

Physical description

Contributors

author

References

 • Borodo A., Samorząd terytorialny. System prawno-finansowy, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1997.
 • Dolnicki B., Nadzór nad samorządem terytorialnym, Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Katowice 1993.
 • Europejska Karta Samorządu Lokalnego (DzU 1994, nr 124, poz. 607, ze zm.).
 • Filipiak B., Kontrola a audyt w jednostkach samorządu terytorialnego – przesłanki i ograniczenia, [w:] Finanse publiczne wobec procesów globalizacji, Wydawnictwo Gdańskiej Akademii Bankowej, Gdańsk – Jurata 2003.
 • Kałużny S., Kontrola realizacji zadań zleconych samorządom, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2012, nr 19.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (DzU 1997, nr 78, poz. 483, ze zm.).
 • Kotlińska J., Nieprawidłowości w przepisach prawnych organów jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Finanse 2009 – Teoria, praktyka. Finanse publiczne II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 547, Szczecin 2009.
 • Laskowski P., Kontrola i nadzór nad działalnością finansową jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1083, Wrocław 2005.
 • Mazurek A., Kowalewski A., Praktyczne rozwiązania w kontroli zarządczej, „Gazeta Samorządu i Administracji” 2012, nr 23.
 • Ochendowski E., Prawo administracyjne. Część ogólna, Wydawnictwo TNOiK, Toruń 1999.
 • Sochacka-Krysiak H. (red.), Zarządzanie gospodarką i finansami gminy, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2003.
 • Sołtys P., Audyt wewnętrzny w samorządach, „Gospodarka i Finanse” 2008, nr 37.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU 2009, nr 157, poz. 1240, ze zm.).
 • Wojciechowski E., Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa 2003.
 • Wojnicki J., Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej, Pułtusk 2003.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bed08455-9e21-469b-ac97-39c442e3534d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.