Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 2(87) | 89-98

Article title

Tendencies for cooperation between insurance guarantee funds on the example of the International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS)

Title variants

PL
Tendencje kooperacyjne ubezpieczeniowych funduszy gwarancyjnych na przykładzie Międzynarodowego Forum Funduszy Ochrony Ubezpieczonych (IFIGS)

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The article is devoted to cooperative tendencies on international arena between policyholders protection funds (PPFs). The essence of their activity is to ensure protection to the clients (usually consumers) of a given life and/or non-life insurance undertaking in a situation of insurer’s insolvency and/or threat of insolvency. For a few years the collaboration among PPFs has taken place within a newly-created international organization – the International Forum of Insurance Guarantee Schemes (IFIGS). In the article the most crucial effects of IFIGS’ activity have been presented, both at regional-European and global levels. Moreover, information on the Polish Insurance Guarantee Fund’s (UFG) activity within this organization has been provided. Finally, an attempt has been made to indicate the challenges for IFIGS in the perspective of the forthcoming years.
PL
Artykuł poświęcony jest tendencjom kooperacyjnym na arenie międzynarodowej pomiędzy funduszami ochrony ubezpieczonych (fou), których istotą funkcjonowania jest zapewnienie ochrony klientom (zwykle konsumentom) danego zakładu ubezpieczeń życiowego i/lub majątkowego w sytuacji wystąpienia niewypłacalności lub zagrożenia niewypłacalnością tego zakładu. Od kilku lat współpraca pomiędzy fou ma miejsce w ramach nowo utworzonej organizacji międzynarodowej – Międzynarodowego Forum Funduszy Ochrony Ubezpieczonych (IFIGS). W artykule przedstawiono najważniejsze efekty działalności IFIGS, zarówno na poziomie regionalnym – europejskim, jak i globalnym. Zaprezentowano również informacje obrazujące aktywność Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (UFG) w ramach tej organizacji. Dokonana została również próba wskazania wyzwań stojących przed IFIGS w perspektywie najbliższych kilku lat.

Year

Volume

Pages

89-98

Physical description

Contributors

  • Professor of Warsaw University

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bed40389-142e-45d8-9e91-72bfa4d7b48b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.