Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 6 | 1 | 5-32

Article title

Poszukiwanie sensu w globalnej logorei

Title variants

EN
The Search for Meaning in the Global Logorrhea

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł przedstawia propozycję badań „świata w ruchu”, którą autor nazywa nomadologią pretekstową. Diagnoza zmienności wszelkich form kulturowych oraz nomadyczna wędrówka wartości z nimi związanych, w połączeniu z nadmiarowością potencjalnej wiedzy o świecie (logorea „słowoobrazów”), zmusza dzisiaj badaczy do przyjęcia strategii opisu świata, która jest w stanie tę zmienność uchwycić. Nomadyzm jako cecha współczesności ma wiele oblicz. Autor opowiada się za jedną z jego wersji, wskazując, w jaki sposób antropologia, literatura i fenomenologia mogą stanowić podstawowe i połączone sposoby wglądu w tę rzeczywistość. Pisanie nomadyczne polega na tym, że nie mamy w nim do czynienia z trafnymi i nietrafnymi interpretacjami, ale sama interpretacja zmienia naturę, stając się sztuką oceny, sztuką myślenia, jest rozgałęzieniem tekstu na zewnątrz - ku światu w ruchu.
EN
The paper presents a project of studying “the world in motion,” which the author calls pretext nomadology. The diagnosis of the diverse changes of cultural forms and the nomadic journeys of the values connected with them, in addition to the surplus of potential knowledge about the world (logorrhea of words and images), forces modern scholars to adopt a strategy of describing the world that will enable to capture these changes. As a characteristic of modernity, nomadism has many faces. The author focuses on one of its versions, showing how anthropology, literature and phenomenology can become basic and interconnected ways of exploring this reality. The idea of nomadic writing is based on the notion that there are neither correct nor incorrect interpretations, but that the act of interpretation changes nature and becomes an art of evaluation, and art of thinking, an expansion of the text to the outside - to the world in motion.

Year

Volume

6

Issue

1

Pages

5-32

Physical description

Contributors

 • Katedra Antropologii Kultury, Instytut Kulturoznawstwa, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

References

 • Alexander J.C., Smith P., Norton M., BROOKS P. (red.): Interpreting Clifford Geertz. Cultural Investigation in the Social Sciences. New York: Palgrave Macmillan 2011.
 • AMERLINCK M.-J. (red.): Architectural Anthropology. Westport: Bergin&Garvey 2001.
 • Appadurai A.: O właściwe miejsce hierarchii. Przeł. W. Dohnal. W: M. BUCHOWSKI (red.). Amerykańska antropologia postmodernistyczna. Warszawa: Instytut Kultury 1999 s. 229-230.
 • Auge M.: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. Przeł. R. Chym- kowski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
 • Bal M.: Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012
 • BANASIAK R.: Nomadologia Gillesa Deleuze’a. bbogdan.w.interia.pl/Nomadologia.pdf
 • BANASIAK R.: Ogród koczownika. Deleuze - rizomatyka i nomadologia. ,,Colloquia Communia” 1988 nr 1-3 s. 253-270.
 • BERQUE A.: Ecoumene. Paris: Belin 2000.
 • BRAIDOTTI R.: The Posthuman. Cambridge: Polity 2013.
 • Burszta W.J., CZUBAJ M. (red.): Ścięgna konsumpcyjne. Próby z kulturoznawstwa krytycznego. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2013.
 • BURSZTA W.J., Zeidler-Janiszewska A.: Poza akademickimi podziałami. Wędrowanie z Mieke Bal. W: M. BAL. Wędrujące pojęcia w naukach humanistycznych. Przeł. M. Bucholc. Warszawa: Narodowe Centrum Kultury 2012 s. 11-22.
 • Burszta W.J.: Norbert Elias: Homo Clausus humanistyki. „Przegląd Polityczny” 2011 nr 107 s. 120-124.
 • BURSZTA W.J.: Preteksty. Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe Katedra 2015.
 • Burszta W.J.: Świat jako więzienie kultury. Pomyślenia. Warszawa: PIW 2008.
 • CHOLLET M.: Tyrania rzeczywistości. Przeł. A. Dwulit. Warszawa: Książka i Prasa 2013.
 • Clifford J.: Notes on travel and theory. W: J. CLIFFORD, V. DHARESHVAR (red.). Traveling Theories, Traveling Theorists. Santa Cruz: Group for the Critical Study of Colonial Discourse & the Center for Cultural Studies, U.C.S.C 1989 s. 177-188.
 • CLIFFORD J.: Routes. Travel and Translation in the Late Twentieth Century. Cambridge, Mass.: Harvard University Press 1997.
 • D’Andrea A.: Global Nomads. Techno and New Age as transnational countercultures in Ibiza and Goa. London: Routledge 2009.
 • DELEUZE G., Guattari F.: A Thousand Plateaus. Capitalism and Schizophrenia. London: Continuum 2013.
 • Erll A.: Memory in Culture. New York: Palgrave Macmillan 2011.
 • Fabietti U.: Errancy in Ethnography and Theory: On the Meaning and Role of ‘Discovery’ in Anthropological Research. W: H. HAZAN, E. Hertzog (red.). Serendipity in Anthropological Research. The Nomadic Turn. Franham: Ashgate 2012 s. 15-30.
 • FRIEDMAN T. L.: Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Tłum. T. Hornowski. Poznań: Rebis 2001.
 • GIDDENS A.: The Runaway World. How Globalisation is Reshaping Our World. London: Profile Books 2002.
 • Ginsburg C.: Clues: Roots of an Evidential Paradigm. W: Myths, Emblems, Clues. London: Hutchinson Radius 1990.
 • Goody J.: Kradzież historii. Przeł. J. Dobrowolski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
 • HAZAN H., Hertzog E. (red.): Serendipity in Anthropological Research. The Nomadic Turn. Franham: Ashgate 2012.
 • HAZAN H., Hertzog E.: Introduction: Towards a Nomadic Turn in Anthropology. W: H. HAZAN, E. HERTZOG (red.). Serendipity in Anthropological Research. The Nomadic Turn. Franham: Ashgate 2012, s. 1-14.
 • KMITA J.: Wymykanie się uniwersaliom. Warszawa: Oficyna Naukowa 2000.
 • KULIGOWSKI W., Burszta J.W.: Dlaczego kościotrup nie wstaje. Ponowoczesne pejzaże kultury. Warszawa: Sic! 1999.
 • KULIGOWSKI W.: Teoria: podróż ku przekroczeniu. W: J. TOPOLSKI (red.). Interpretacja jako konstrukcja. Poznań: Instytut Historii UAM 1998 s. 15-26.
 • MARCUS G.E.: Ethnography Through Thick and Thin. Princeton: Princeton University Press 1998.
 • MILLER C.: The Postidentitarian Predicament in the Footnotes of a Thousand Plateaus: Noma- dology, Anthropology, and Authority. ,,Diacritics” 1993 nr 23 s. 6-35.
 • NOOTEBOOM C.: Hotel nomadów. Tłum. A. Oczko. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. 2012.
 • SAID E.T.: Traveling Theory. „Raritan” 1982 nr 3.
 • Serendipity. W: Brewer’s Dictionary of Phrase and Fable. Sixteenth Edition, revised by A. Room.
 • New York: HarperResource 2000.
 • SKOCZYLAS N.: O współczesnym nomadyzmie. „Idee” 2011 nr 43. http://kulturaenter.pl
 • SMAGACZ M.: Miejsca i nie-miejsca. Strategie oswajania. „Autoportret. Pismo o dobrej przestrzeni” 2008 nr 2 s. 11.
 • Steiner G.: Rzeczywiste obecności. Przeł. O. Kubińska. Warszawa: Instytut Kultury 1997. Steiner G.: W zamku Sinobrodego. Przeł. O. Kubińska. Gdańsk: Atext 1993.
 • THOMPSON J.B.: Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Przeł. I. Mielnik. Wrocław: Astrum 2001.
 • Van Dijk J.: Społeczne aspekty nowych mediów. Przeł. J. Konieczny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2010.
 • Veissiere S.: The Ghosts of Empire. Violence, Suffering and Mobility in the Transatlintic Cultural Economy of Desire. Berlin: LIT Verlag 2011 s. 37-38.
 • WALDENFELS B.: Podstawowe motywy fenomenologii obcego. Przeł. J. Sidorek. Warszawa: Oficyna Naukowa 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bed4c359-7eaa-4d08-ba85-4944c62e3e4d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.