Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 24 | 153-167

Article title

KOŚCIÓŁ W ŻURAWICY, JEGO POŚWIĘCENIE, WEZWANIE ORAZ ZWIĄZANY Z TYM ODPUST

Authors

Content

Title variants

EN
THE CHURCH IN ŻURAWICA, ITS DEDICATION, THE TITLE AND THE ASSOCIATED INDULGENCE

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The first part of the article concerns the topic of the title of the church from the ancient times of christianity to the Code of Canon Law promulgated by Pope John Paul II. The second part of the article presents legal aspects of dedication of the church and shows that not every church was allowed to be dedicated. In that case such church should be blessed before it had been allocated to the cult. The third part of this article deals with legal norms concerned with celebration of the title of the church usually called parish indulgence. Subsequently, the article presents titles of churches of Żurawica in the historical order. The three first of them were the parishes of St. Catherine from Alexandria, The Virgin and Martyr and St. Matthew the Apostle. On the other hand, the present church has been dedicated to Immaculate Conception of The Most Holy Virgin Mary. The issue of churches in Żurawica being dedicated is discussed in the final part of the article. The three first were not solemnly dedicated. Only the fourth one was dedicated in 1905. The last chapter discusses the indulgence’s diplomas given by the Holy See to churches of Żurawica and presents possibilities of gaining the complete indulgence by visiting the church in the given location.

Contributors

author

References

 • Źródła archiwalne:
 • Archiwum parafialne w Żurawicy:
 • Leon XII, Dyplom odpustowy.
 • Leon XIII, Dyplom odpustowy.
 • Pius IX, Dyplom odpustowy.
 • Źródła drukowane:
 • Codex Iuris Canonici auctoritate Joannis Pauli PP. II promulgatus. Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu, Pallottinum 1984.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum 1994.
 • Paweł VI, Konstytucja Apostolska Indulgentiarum doctrina, w: Posoborowe prawodawstwo kościelne (za okres: styczeń 1963 − czerwiec 1967 r.), Warszawa 1969, z. 2, s. 3−41.
 • Schematismus universi venerabilis cleri et regularis dioecesis rit. lat.premislensis pro anno Domini 1855 (bmw).
 • Schematismus universi venerabilis cleri et regularis dioecesis rit. lat. premislensis pro anno Domini 1859, Przemyśl 1859.
 • Schematismus universi venerabilis cleri et regularis dioecesis rit. lat. premislensis pro anno Domini 1860, Jasło 1860.
 • Schematismus universi venerabilis cleri et regularis dioecesis rit. lat. premislensis pro anno Domini 1862, Jasło 1861.
 • Schematismus universi venerabilis cleri et regularis dioecesis rit. lat. premislensis pro anno Domini 1866, Jasło 1865.
 • Schematismus universi venerabilis cleri et regularis dioecesis rit. lat. premislensis pro anno Domini 1891, Przemyśl 1890.
 • Schematismus universi venerabilis cleri et regularis dioecesis rit. lat. premislensis pro anno Domini 1906, Przemyśl 1905.
 • Status Ecclesia Parochialis Zoravicensis in anno Domini prasenti 1662, Dzieje Żurawicy − Studia i materiały, t. 2, Żurawica 2013.
 • Wizytacja biskupa Sierakowskiego parafii Żurawica z roku 1744, Dzieje Żurawicy − Studia i materiały, t. 3, Żurawica 2014.
 • Wizytacja dekanatu przemyskiego zamiejskiego dokonana przez ks. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, „Kronika Diecezji Przemyskiej”, 5 (1905), z. 7−8, s. 254−255.
 • Zbiór dokumentów małopolskich, wyd. S. Kuraś, I. Sułkowska-Kurasiowa, cz. V, Wrocław 1970. .
 • Opracowania:
 • Bakalarz J., Miejsca i czasy święte, w: Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, t. 3, ks. III: Nauczycielskie zadanie Kościoła, ks. IV: Uświęcające zadanie Kościoła, Lublin 1986, s. 375−429.
 • Bączkowicz F., Prawo Kanoniczne, t. 2, Opole 1958.
 • Ceremoniarz liturgicznej posługi biskupów, Katowice 2013.
 • Grężlikowski J., Co oznacza tytuł kościoła?, „Niedziela”, Edycja Włocławska, nr 39/2002.
 • Kobus Z., Ekonomia Bożego działania, „Niedziela”, Edycja Zielonogórsko-Gorzowska, nr 44/2003.
 • Kodeks Prawa Kanonicznego, Komentarz, red. P. Majer, Kraków 2011.
 • Malecha P., Tytuł kościoła w świetle norm prawa kanonicznego [http://prawo-kanoniczne.pwa.edu.pl/?page=publikacja&id=1351]
 • Pastuszko M., Sakrament pokuty i pojednania, Kielce 1999.
 • Saj M., Poświęcenie i błogosławienie miejsc świętych, „Prawo Kanoniczne” 55 (2013), nr 2, s. 91.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bed781a5-1f3e-4e1e-b167-45510ad18101
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.