Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 2(25) | 445-456

Article title

Sprawozdanie z XI Bieszczadzkiego Seminarium Naukowego Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie i odrzucanie wartości Uniwersytet Rzeszowski Rzeszów 26–27.05.2015 rok

Content

Title variants

Conference

Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie i odrzucanie wartości

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dniach 26 i 27 maja 2015 roku w Rzeszowie, w Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego, odbyło się XI Bieszczadzkie Seminarium Naukowe pod tytułem Wartości w pedagogice. Urzeczywistnianie i odrzucanie wartości. Pomysłodawcą i gospodarzem Bieszczadzkich Seminariów Naukowych jest prof. zw. dr hab. Waldemar Furmanek – kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seminaria, odbywające się corocznie się od 2005 roku, posiadają wiodący temat, jakim są Wartości w pedagogice. Ta ogólna idea znajduje zaś egzemplifi kację w wybranym na dany rok podtemacie Seminarium.

Year

Issue

Pages

445-456

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

  • Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bed838b4-31e6-41d7-96f7-1c22d8c4c5b7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.