Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 4(59) | 151-162

Article title

Katechizacja osób w podeszłym wieku

Authors

Title variants

EN
Catechesis for people of advanced age

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The Church’s catechetical document indicate a necessity of religious education of people who are at any period of their lives. In consequence, also people facing the end of their lives should be included in it. It seems that such people need a lot of spiritual support and ofwaking their hope in the situation when one’s strength and living perspectives are getting weaker. The pilgrimage movement offering coach trips to sanctuaries and places where religious cult is practiced is a chance of religious education of such people. The reason for it is the fact that a pilgrimage has the same stages as human life. In order to make such education possible an educated and competent catechist is necessary, who knows the arcana of work with people of advanced age.

Contributors

author
  • Katedra Katechetyki Fundamentalnej, Katolicki Uniwersytet Lubelski

References

  • Boczukowa B.: Jak kształcić dorosłych – refleksje androloga. Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek 2010.
  • George A.: Pielgrzymka. W: Słownik teologii biblijnej. Red. X. Léon-Dufour. Poznań: Pallottinum 1973 s. 660-661.
  • Kulpaczyński S.: Psychologia rozwojowo-wychowawcza nie tylko dla katechetów. Lublin: Wyd. Polihymnia 2009.
  • Noworolnik C., Zając M. (Red.): W duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła Katolickiego w refleksji i w życiu. Tarnów: Wyd. Biblos 1997
  • Pikuła N.: Ludzie w podeszłym wieku w Piśmie Świętym i nauce Kościoła. W: Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Red. N. Pikuła. Kraków:Wyd. WAM 2011 s. 391-408.
  • Przyborowska B.: Nauczyciel andragog jako podmiot dążeń samorealizacyjnych. „Rocznik Andragogiczny” 2008 s. 40-56.
  • Tomiło J.: Osobowość nauczyciela andragoga. Prolegomena do zagadnień ogólnych. W: Stan i perspektywy rozwoju refleksji nad edukacją dorosłych. Red. T. Aleksander, D. Barwińska. Radom-Kraków 2007 s. 303-317.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bedf0aa7-b15a-49fb-9c6a-1f71bce662c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.