Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 17 | 311-348

Article title

Listy Stanisława Doria Dernałowicza do Alicji Lutostańskiej z lat 1990-1992

Content

Title variants

EN
Letters of Stanislaw Doria Dernalowicz to Alicja Lutostanska from 1990-1992

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
Edycja 11 listów Stanisława Doria-Dernałowicza (1909-2001) do Alicji Lutostańskiej (ur. 1930 r.) pisanych w latach 1990-1992. W treści listów przewija się co najmniej kila wątków. Bez wątpienia dominuje w nich kwestia nawiązania, a następnie wzmocnienia osobistej relacji autora listów z ich adresatką. Wiele miejsca poświęcono także bieżącym wydarzeniom poli-tycznym w Polsce, niekiedy również faktom z własnego życia, przywoławszy dawne wspo-mnienia. Treść listów może stanowić jedno z istotnych źródeł do poznania stosunków spo-łecznych panujących w pierwszych latach ostatniej dekady XX wieku.
EN
Edition of 11 letters written in 1990-1992 by Stanisław Doria-Dernałowicz (1909-2001) and addressed to Alicja Lutostańska (born in 1930). The contents of the letters embrace several topics. Undoubtedly, the letters are dominated by an initiation and later on by an enhance-ment of the personal relationship of the author with the addressee. Moreover, a large part of the letters is dedicated to the former political events taking place in Poland and occasionally to facts related to the author’s own life, which are reminiscent of his old memories. The con-tent of the letters may be considered as one of the important sources which may deliver knowledge about the relationships prevailing in the first years of the last decade of the 20th century.

Year

Volume

17

Pages

311-348

Physical description

Dates

published
2019-09-25

Contributors

  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

References

  • Alicja Maria Rudniewska, https://www.1944.pl/powstancze-biogramy/alicja-rudniewska,38303.html#1 (dostęp 14.08.2019 r.).
  • Kinga Leonia Libiszowska h. Wieniawa, http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.98845 (dostęp 14.08.2019 r.).
  • Magier D., 170 lat Korwin Szlubowskich w Radzyniu Podlaskim, „Radzyński Rocznik Humani-styczny”, t. 3, 2005.
  • Niemirka B., Ród Korwin Szlubowskich z Radzynia Podlaskiego, „Radzyński Rocznik Humani-styczny”, t. 4, 2006.
  • Władysław Bolesław ks. Woroniecki h. Korybut, http://www.sejm-wielki.pl/b/cz.I045680 (dostęp 14.08.2019 r.).
  • Wspomnienie o śp. Alicji Marii Rudniewskiej z Zaleskich (1928-2016), http://www.gmina-podedworze.pl/3-aktualnoci/wydarzenia2/870-wspomnienie-o-sp-alicji-marii-rudniewskiej-z-zaleskich-1928-2016 (dostęp 14.08.2019 r.).
  • Zakrzewska M., Tadeusz Pruszkowski, https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/tadeusz-pruszkowski (dostęp 14.08.2019 r.).
  • Żegnamy Annę Kornatek, http://archiwum.muzeumpulaski.pl/html/kornatek2015.html (dostęp 14.08.2019 r.).

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bee22267-e16e-42d2-8a12-71c3e7fb53e5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.