Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2014 | 6(32) | 93-110

Article title

Wolność w refleksji przedstawicieli szkoły z Salamanki

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
Freedom in the Thought of the School of Salamanca

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The article aims to provide an introduction to the understanding of the notion of freedom in the School of Salamanca. This school was active in Spain in sixteenth and seventeenth century. The major figures of the school include Francisco de Vitoria, Domingo de Soto, Martín de Azpilcueta, Francisco de Suárez. Though their members were Dominican or Jesuit theologians, the School of Salamanca has an immense significance not only for theology, but also for political theory. The essay sheds light on one of the important aspects of the school’s thought, i.e. the problem of human freedom. The proper understanding of it presupposes acknowledging the profound difference between our contemporary notion of freedom which is based on the moral agent’s free activity and the notion of freedom developed within the school which conceives the moral agent in its relation to the species nature, i.e. the human nature, as well as in its relation to the Divine grace.

Contributors

 • Uniwersytet Jagielloński

References

 • Braun H.E., Juan de Mariana and Early Modern Spanish Political Thought, Aldershot 2007, Catholic Christendom, 1300‑1700.
 • Buchner W., Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku, Kraków 2007, Biblioteka Myśli Politycznej, 56.
 • Dokumenty soborów powszechnych. Tekst łaciński i polski, t. 4: Lateran V, Trydent, Watykan I (1511‑1870), red. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2004, Źródła Myśli Teologicznej, 33.
 • Höpfl H., Jesuit Political Thought. The Society of Jesus and the State, c. 1540‑1630, Cambridge 2004, Ideas in Contex, 70.
 • Morawski M., Dogmat łaski. 19 wykładów o porządku nadprzyrodzonym, wykład XI i XII: Tomizm a molinizm o stosunku łaski do wolnej woli, Ultra montes, [online] http://www.ultramontes.pl/dogma_gratiae_11_et_12.htm.
 • Pinckaers S.T., Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, przeł. A. Kuryś, Poznań 1994.
 • Sommerville J.P., From Suarez to Filmer. A Reappraisal, „The Historical Journal” 1982, Vol. 25, nr 3, [online] http://dx.doi.org/10.1017/S0018246X00011778.
 • Szlachta B., Monarchia prawa? Angielska myśl polityczna doby Tudorów, Kraków 2007.
 • Szlachta B., Przedstawiciele katolickiej szkoły z Salamanki wobec umowy społecznej, [w:] Umowa społeczna i jej krytycy w myśli politycznej i prawnej, red. Z. Rau, M. Chmieliński, Warszawa 2010.
 • Szlachta B., Sprawiedliwość, prawo i uprawnienie w myśli św. Tomasza z Akwinu (zarys problematyki), [w:] Teka Łagowskiego. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin Profesora Bronisława Łagowskiego, red. P. Bartula, K. Haremska, Kraków 2008.
 • Tuck R., Natural Rights Theories. Their Origin and Development, Cambridge 1979.
 • Vitoria F. de, Political Writings, red. A. Pagden, J. Lawrance, Cambridge 1995, Cambridge Texts in the History of Political Thought.

Document Type

Publication order reference

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bee414cd-982b-4c77-83b2-aa8d5d950c77
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.