Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 8 | 1 | 199-204

Article title

Narzędzia informatyczne wspomagające pracę nowoczesnego naukowca

Content

Title variants

EN
IT Tools Supporting the Modern Scientist

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule zaprezentowana została tematyka narzędzi informatycznych, które mogą wspomagać naukowców w ich codziennej pracy badawczej i edytorskiej. Wielu pracowników naukowych korzysta z różnych nowoczesnych narzędzi, prowadząc badania (głównie w naukach technicznych). Coraz częściej jednak po nowoczesne rozwiązania sięgają przedstawiciele grupy nauk społecznych, w tym pedagogiki. W pierwszej części artykułu zaprezentowane zostało zagadnienie ankiet internetowych, czyli tzw. metody CAWI i zastosowania jej w naukach społecznych. Druga część natomiast odnosi się do menedżerów bibliografii, prezentując ich walory wykorzystania przez różne grupy osób.
EN
The aim of these article is a presentation of different kind of IT tools which can support scientists in their everyday research (work). Many researchers use a variety of modern IT tools in their work (mainly in technical science). However, the modern solutions are chosen by the representatives of the social science more often nowadays. First part of the article presents the problem of online surveys ie. CAWI and its application in the social science. The second part of article concerns the reference managers and their values used by different kind of researchers.

Year

Volume

8

Issue

1

Pages

199-204

Physical description

Dates

published
2017

Contributors

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Polska

References

 • Berbeć, B., Ciećka, K., Czaja, P., Badaj interaktywnie. Jak poprawnie przygotować ankietę internetową. Pobrane z: http://ankiety.interaktywnie.com/poradnik-ankiety-online.pdf (14.01.2017).
 • CAWI (2013). Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/CAWI (14.01.2017).
 • Jankowska, E. (2017). Style bibliograficzne oraz programy do zarządzania bibliografią i cytowaniami na przykładzie EndNote Online. Pobrane z: http://www.bg.zut.edu.pl/pliki/p1_m0_ 324.pdf (24.01.2017).
 • Łopaczyk, I. (2014). Era e-naukowca. Własność Intelektualna, 1 (5), 6–7.
 • Parfieniuk, M. (2012). Zarządzanie danymi bibliograficznymi za pomocą narzędzi informatycznych. W: B. Poskrobko (red.), Metody badań naukowych z przykładami ich zastosowania (s. 215–236). Białystok: Ekonomia i Środowisko.
 • Piekot, T., Grzegorz, Z. (2014). Menadżer bibliografii – czyli co? Przegląd Uniwersytecki, 1 (202), 22–24.
 • Roszkowski, M. (2015). Zarządzanie przypisami bibliograficznymi z wykorzystaniem menedżerów bibliografii na przykładzie aplikacji Mendeley. Warsztaty Bibliotekarskie, 2 (46). Pobrane z: http://warsztatybibliotekarskie.pedagogiczna.edu.pl/nr-22015-46/zarzadzanie-przypisami-bibliograficznymi-z-wykorzystaniem-menedzerow-bibliografii-na-przykladzie-aplikacji-mendeley/ (24.01.2017).
 • Słomczyński, K.M. (2004). Polska metodologia socjologicznych badań empirycznych na tle międzynarodowym. W: P. B. Sztabiński, F. Sztabiński, Z. Sawiński (red.), Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych (s. 13–22). Warszawa: IFiS PAN.
 • Smith, Ch.B. (1997). Casting The Net: Surveying an Internet Population. Journal of Computer-Mediated Communication, 3 (1). DOI: 10.1111/j.1083-6101.1997.tb00064.x.
 • Sobieszek, K. (2006). Problem błędu braku odpowiedzi w badaniach internetowych – rozważania teoretyczne. W:Ł. Jonak, P. Mazurek, M. Olcoń (red.), Re: Internet – społeczne aspekty medium. Polskie konteksty i interpretacje (s. 365–394). Warszawa: Wyd. WAiP.
 • Stępień, K. (2014). W stronę bibliografii 2.0. Menedżer cytowań bibliograficznych Zotero. Folia Bibliologica, LV/LVI, 183–192.
 • Szpunar, M. (2007). Badania Internetu vs. badania w Internecie, czyli jak badać nowe medium – podstawowe problemy metodologiczne. Studia Medioznawcze, 2 (29), 80–89.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bef06c1e-4530-49a2-907e-3a76b36868d9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.