Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 5 | 7-39

Article title

Ugrupowania postpilsudczykowskie w latach II wojny światowej wobec tradycji ratowania i wskrzeszenia Rzeczypospolitej

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

Keywords

Year

Volume

5

Pages

7-39

Physical description

Dates

published
2009

References

 • 11 Listopada, Myśl Państwowa, 11 listopada 1941, nr 7.
 • 150 lat, Młodzież Walcząca, marzec-maj 1944, nr 3-5.
 • 23 kwietnia 1935, Zwrotnica, kwiecień 1944, nr 8.
 • 3 Maja, Polska, 6 maja, nr 16.
 • Co będzie dalej?, Polska Walczy, 14 listopada 1940, nr 9.
 • Cui bono, Mysl Państwowa, 30 grudnia 1941, nr 9.
 • Czego pragniemy, Służba Państwu, 10 kwietnia 1942, nr 27.
 • Czerwona Targowica, Warszawa, maj 1944.
 • Deklaracja Ideowa Piłsudczyków w Londynie, Państwo Polskie, 15 lutego 1944, nr 3.
 • Droga Polski Ludowej, Walka i Wolność, 26 września 1943, nr 78.
 • Duraczyński E., Wojna i okupacja wrzesień 1939, kwiecień 1943, Warszawa 1974.
 • Dwudziestolecie 11 Listopada, Państwo Polskie, 15 listopada 1943, nr 25.
 • Dwudziestopięciolecie odrodzonej Polski, Dekada, listopad 1943, nr 8.
 • Dziesięć lat Konstytucji Kwietniowej, Młodzież Walcząca, marzec-maj 1944, nr 3-5.
 • Front jedności narodowej, Państwo Polskie, 29 lutego 1944, nr 4.
 • Grzybowski W., Pax Polonica, Grenoble 1941.
 • Grzybowski W., Polska w walce o pokój 1919-1939, Grenoble 1941.
 • Hołówko T., Duch wojska narodowego, Warszawa 1942.
 • Hrabyk K., Przemilczane podziemie, Kultura, Paryż 1949.
 • Istota młodości, Walka i Wolność, 7 sierpnia 1943, nr 75.
 • Józewski H., Granice wschodnie Rzeczypospolitej, Warszawa 1941.
 • Kamińśki L., Romantyzm a ideologia. Główne ugrupowania polityczne Drugiej Rzeczypospolitej wobec tradycji romantycznej, Wrocław 1980.
 • Kierunek naszego marszu, Racławice, 1 lutego 1944, nr 1.
 • Komunikat, Myśl Państwowa, 28 października 1942, nr 28-29.
 • Komunizm-bolszewizm-demokracja, Zwrotnica, maj 1944, nr 9.
 • Konstytucja 3 Maja, Przegląd Polityczny, maj 1943, nr 14.
 • Konstytucja 3-go Maja a wojsko, Dekada, 1 maja 1943, nr 3.
 • Kowalczykowa A., Piłsudski i tradycja, Chotomów 1991.
 • Kunert A.K., Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1945, Warszawa 1987, t. II.
 • Lewandowska S., Polska konspiracyjna prasa informacyjno-polityczna 1939-1945, Warszawa 1982.
 • Lipiński W., Polityka zagraniczna Piłsudskiego i Becka (Próba syntezy), Warszawa 1943.
 • Łukasiewicz J., Dwa sojusze, WPPiL, 18 października 1942., nr 42.
 • Łukasiewicz J., Z zagadnień przyszłości. O polityce wielkich państw, WPPiL, 6 grudnia 1942, nr 42.
 • Malimowski J.C., Wizja III Rzeczypospolitej w myśli politycznej piłsudczyków z Obozu Polski Walczącej (1940-1944), Roczniki Humanistyczne, 1996, t. XLIVI, z. 2.
 • Marszałek Piłsudski jako wódz i wychowawca żołnierza, Dekada, 10 maja 1943, nr 4.
 • Matuszewski I., O co walczymy?, New York 1942.
 • Matuszewski I., Prawda o konstytucji kwietniowej, New York 1945.
 • Myśl Państwowa, 20 maja 1943, nr 38.
 • Nasz rodowód, Racławice, 1 lutego 1944, nr 1.
 • Nowakowski Z., Walka z nazwiskiem, Warszawa 1943.
 • Nowy Wódz Naczelny, Państwo Polskie, 31 lipca 1943, nr 18.
 • O jaką Polskę walczymy, Kosynier, 15 kwietnia 1944, nr 2.
 • O potrzebie programu federalistycznego, Zwrotnica, 15 lutego 1944, nr 3-5.
 • Odbudowa złych obyczajów, Myśl Państwowa, 3 lipca 1944, nr 61.
 • Osmiolecie Konstytucji Kwietniowej, Państwo Polskie, 23 kwietnia 1943, nr 12.
 • Ośmiolecie Konstytucji Kwietniowej, Państwo Polskie, 23 kwietnia 1943, nr 12.
 • Pamięci Komendanta, Myśl Państwowa, 12 maja 1942, nr 16.
 • Piłka M., Publicystyka Konwentu Organizacji Niepodległościowych, Zeszyty Historyczne, Paryż 1987, z. 76.
 • Podejmujemy walkę, Walka i Wolność, 31 grudnia 1943, nr 83.
 • Ponczek E., Dyskurs o kulturze w polskiej myśli politycznej (1939-1945), Toruń 2006.
 • Ponczek E., Kultura w opinii kontynuatorów „ideologii państwowej” (1939-1945), Kultura i Społeczeństwo, 1995, nr 2.
 • Ponczek E., Polska Podziemna wobec tradycji Konstytucji 3 Maja (1939-1045), [w:] Konstytucja 3 Maja w tradycji i kulturze polskiej, red. Alina Barszczewska-Krupa, łódź 1991.
 • Ponczek E., Polski konspiracyjny ruch ludowy wobec tradycji kulturalnej (1940-1945), Literatura Ludowa, Wrocław 1989, nr 4-6.
 • Reymont S., Początki organizacji Racławic, Więź, 1987, nr 5.
 • Reymont S., Racławice, Więź, 1987, nr 6.
 • Rocznica Obozu Polski Walczącej, Państwo Polskie, 1 września 1943, nr 20.
 • Sprawa Dolnego Śląska, Państwo Polskie, 15 maja 1944, nr 9.
 • Sterbałła A., Drogi pokoju i wojny, Wiadomości Polskie Polityczne i Literackie, 16 lutego 1941, nr 7.
 • Święto państwowe Polski, Słowo Polskie, 3 maja 1940, nr 5.
 • Tendencje rozwojowe życia, Polska Walczy, 1 sierpnia 1941, nr 15.
 • W bolesną rocznicę, Zwrotnica, maj 1944, nr 9.
 • W dniu Święta Narodowego, Państwo Polskie, 12 maja 1943, nr 13.
 • W dzień Święta Narodowego, Myśl Państwowa, 5 maja 1942, nr 15.
 • W dziewiątą rocznicę zgonu, Myśl Państwowa, 20 maja 1943, nr 58.
 • W listopadową rocznicę, Siewba, 29 listopada 1943, nr 10.
 • W ośmiolecie zgonu Józefa Piłsudskiego, Państwo Polskie, 12 maja 1943, nr 13.
 • W racławicką rocznicę, Siewba, marzec 1944, nr 12.
 • W rocznicę śmierci Komendanta, Myśl Państwowa, 20 maja 1943, nr 38.
 • W rocznicę zwycięstwa nad Wisłą, „Przegląd Polityczny”, sierpień 1943, nr 2.
 • Walka z kompleksem niższości, Myśl Państwowa, 19 września 1941, nr 2.
 • Wczoraj i dzisiaj, Walka i Wolność, 14 maja 1944, nr 27.
 • Winnicka H., Tradycja a wizja Polski w publicystyce konspiracyjnej. Warszawa 1980.
 • Wobec rosyjskich pretensji, Państwo Polskie, 28 marca 1943, nr 10.
 • Wójcik W., Legenda Piłsudskiego w literaturze międzywojennej, Katowice 1986.
 • Z zagadnień programowych, Myśl Państwowa, 5 maja 1942, nr 15.
 • Z zagadnień programowych, Myśl Państwowa, 8 września 1941, nr 1.
 • Zagadnienia reprezentacji politycznej kraju, Myśl Państwowa, 30 kwietnia 1942, nr 37.
 • Zwycięstwo nad Wisłą, „Przegląd Polityczny”, sierpień 1942, nr 5.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1896-4087

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bef1b440-c583-41a0-b7ba-74d194ee4f14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.