Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2015 | 1 | 213-225

Article title

UDZIAŁ POLSKICH KOŚCIOŁÓW EWANGELIKALNYCH W BUDOWANIU SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

Authors

Content

Title variants

EN
POLISH EVANGELICAL CHURCHES CONTRIBUTION TO BUILDING A CIVIL SOCIETY

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł zawiera rozważania dotyczące roli Kościołów i religii w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, przybliżając czytelnikowi szczególny nurt w historii chrześcijaństwa, jakim jest nurt ewangelikalny oraz powstałe na jego gruncie Kościoły i wspólnoty wyznaniowe. Autorka skupia się przede wszystkim na Polsce ukazując, że wiara i przynależność do Kościoła jest dla Polaków wciąż sprawą nader istotną. W artykule zaprezentowane zostały dwa przykładowe Kościoły nurtu ewangelikalnego: Kościół Zielonoświątkowy i Kościół Chrześcijan Baptystów. Podkreślono ich zainteresowanie wspólnym dobrem, zaangażowanie społeczne, jak również wysiłek wkładany w wychowanie dzieci na odpowiedzialnych obywateli.
EN
The article contains considerations concerning a role of Churches and religion in building the civil society, bringing the readers closer to the specific movement in the history of Christianity which is evangelicalism and to Churches and communities that have grown out of this movement. The author concentrates mainly on Poland, pointing out that for Poles faith and Church membership is still a very important thing. In the article there are presented two examples of evangelical Churches, i.e., the Pentecostal Church in Poland and the Baptist Church in Poland; their interest in the common good and social engagement as well as their effort put into educating children to be responsible citizens has been underlined.

Year

Issue

1

Pages

213-225

Physical description

Dates

published
2015

Contributors

 • Uniwersytet Śląski w Cieszynie

References

 • Boguszewski R. (2010). Co jest ważne, co można, a czego nie wolno – normy i wartości w życiu Polaków, available from: http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_099_10.PDF (accessed: 14.01.2015).
 • Bubik P., Michnik A., Śliż J., Wigłasz Cz. (eds.). (2010). 100-lecie Związku Stanowczych Chrześcijan. Cieszyn: Wydawnictwo Arka.
 • Darendorf R. (1994). Zagrożone społeczeństwo obywatelskie. In: Król M.,Smolar A. (eds.). Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Geremek B. (1994). Społeczeństwo obywatelskie i współczesność. In: Król M.,Smolar A. (eds.). Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • ‘Gazeta Wyborcza’ (2006), no. 122, p. 8.
 • Kamiński M. (2012). Kościół Zielonoświątkowy w Polsce w latach 1988 – 2008. Warszawa: Wydawnictwo Arka.
 • Karaś P. (2013). Działalność socjalna kościołów ewangelikalnych w Polsce. Warszawa: Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie.
 • Kłos J. (2004). Liberalizm i chrześcijaństwo – dwa spojrzenia na wolność. In: Kaute W. (ed.). Demokracja, liberalizm, społeczeństwo obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
 • Kuczur T. (2008). Ethnos i polities. Naród a społeczeństwo obywatelskie we współczesnej Europie. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 • Kwiecień M. (2003). Niewiedza musi znikać. ‘Chrześcijanin’, no. 7-8, p. 17.
 • Mariański J. (2003). Kościół katolicki a rozwój społeczeństwa obywatelskiego. ‘Rocznik Lubuski’ vol. XXIX, part 1, p. 115.
 • McCoy A. (2007). Przewodnik dla inteligentnych. Etyka chrześcijańska. Poznań: Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów ‘W drodze’.
 • Miszalska A. (2000). Sytuacja demokracji u schyłku wieku; niepokoje globalne, niepokoje polskie. ‘Kultura i Społeczeństwo’, no. 3, pp. 23-46.
 • Modnicka N. (2004). Polskie społeczności ewangelikalne jako ‘Kościoły wyboru’ w ‘społeczeństwie losu’. In: Zieliński T. J. (ed.). Ewangelikalny protestantyzm u progu XXI wieku. Warszawa-Katowice: Wydawnictwo Credo.
 • Pasek Z. (2004). Różnicowanie się ewangelikalnego protestantyzmu w Polsce 1989-2003. In: Zieliński T. J. (ed.). Ewangelikalizm polski u progu XXI wieku. Warszawa-Katowice: Wydawnictwo Credo.
 • Pasek Z. (2004). Topika zbawienia w polskich kancjonałach ewangelikalnego protestantyzmu.Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 • Pietrzak E. (2013). Nieposłuszeństwo i profanacje – globalne społeczeństwo obywatelskie. ‘Przegląd politologiczny’, no. 1, p. 89.
 • Przymierze Lozańskie, trans. J. Tołwiński. In: Czajko E., Kwiecień M., Tomaszewski H.R. (eds.) (1981). Kalendarz Chrześcijanina 1981. Warszawa: ZKE.
 • Raabe S. (2008). Transformacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce. Kościół jako sojusznik społeczeństwa obywatelskiego. ‘Raporty Fundacji Konrada Adenauera’, no. 9, p. 5.
 • Shils E. (1994). Co to jest społeczeństwo obywatelskie? In: Król M., A. Smolar (eds.). Europa i społeczeństwo obywatelskie. Rozmowy w Castel Gandolfo. Kraków: Wydawnictwo Znak.
 • Siemieniewski A. H. (1997). Ewangelikalna duchowość nowego narodzenia a Tradycja katolicka. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny.
 • Stalker J. (1955). Evangelicalism. In: Hastings J. (ed.). Encyclopedia of religion and ethics. New York – Edinburgh: T&T Clark.
 • Tidball D. J. (1994). Who are evangelicals? Tracing the roots of the modern movements. London: Marshall Pickering.
 • Weber M. (1994). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Lublin: Wydawnictwo Test.
 • www.kz.pl (accessed: 14.01.2015).
 • www.baptysci.pl (accessed 14.01.2015).
 • Tasak W. (2007), Początki ruchu baptystycznego na ziemiach polskich, available from: http://www.baptysci.pl/kosciol/944-poczatki-ruchu-baptystycznego-na-ziemiach-polskich
 • (accessed: 14.01.2015).
 • Zieliński T. J. (2007), Kościół Baptystyczny: historia, doktryna i organizacja, available from: www.baptysci.pl/kosciol/943-kosciol-baptystyczny-historia-doktryna-i-organizacja?start=1 (accessed: 25.07.2014).
 • Zieliński T. J. (2001). Ewangelikalizm. In: Gadacz T., Milerski B. (eds.). Religia. Encyklopedia. Warszawa: PWN.
 • Zieliński T. J. (2014). Protestantyzm ewangelikalny. Katowice: Wydawnictwo CLC, Wydawnictwo Credo.
 • Zieliński T. J. (1995). Purytanizm. Zarys dziejów, ideologii i obyczajów anglosaskiego ruchu reformacyjnego. ‘Rocznik Teologiczny ChAT’, no. 37, vol. 2, p. 240.
 • Zieliński T. J. (2004). Hamulce i podniety rozwoju ewangelikalizmu polskiego u progu XXI stulecia. Studium w profilu teologiczno-systematycznym. In: Zieliński T. J. (ed.). Ewangelikalny protestantyzm w Polsce u progu XXI wieku. Warszawa-Katowice: Wydawnictwo Credo.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bef3fe16-7872-4280-bfc0-4afe485b2b94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.