PL EN


2014 | 180 cz 2 | 174-184
Article title

Racjonalność gospodarowania finansami osobistymi

Authors
Content
Title variants
EN
Personal Finance Management Rationality
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
This article raises the problem of rationality management of personal finances, discussing issues such as the selection of theories of rationality in economics, the essence of the process of managing of personal finances, the concept of rational management of personal finances. This article aims to systematize approaches of rationality in relation to the management of personal finances.(
Year
Volume
Pages
174-184
Physical description
Contributors
author
References
 • 1.Altusser L.: Przedmiot "Kapitału". W: L. Altusser, E. Balibar: Czytanie "Kapitału". Warszawa 1975.
 • 2.Becker G.S.: Ekonomiczna teoria zachowań ludzkich. PWN, Warszawa 1990.
 • 3.Bodie Z., Merton R.: Finanse. PWE, Warszawa 2003.
 • 4.Czerwonka M., Gorlewski B.: Finanse behawioralne, zachowania inwestorów na rynku. Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2012.
 • 5.Hozer J., Doszyń M.: Ekonometria skłonności. PWE, Warszawa 2014.
 • 6.Kapoor J.R., Dlabay L.R., Hughes R.J.: Personal Finance 8th. McGraw-Hill, New York 2007.
 • 7.Katona G.: The Powerful Consumer. Psychological Studies of the American Economy. New York 1960.
 • 8.Kieżel E.: Rachunek konsumenta a racjonalność zachowań konsumpcyjnych. "Marketing i Rynek" 1999, nr 4.
 • 9.Kieżel E.: Zachowania konsumentów - determinanty, racjonalność. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego, Katowice 2004.
 • 10.Kłosiński K.: Racjonalność w procesach społeczno-gospodarczych. W: Racjonalność myślenia, decydowania i działania. Red. L. Zacher. WSPIZ Koźmiński, Warszawa 2000.
 • 11.Kotarbiński T.: Traktat o dobrej robocie. Wrocław-Warszwawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.
 • 12.Lange O.: Dzieła. T. III. PWE, Warszawa 1975.
 • 13.Lange O.: Optymalne decyzje. PWN, Warszawa 1967.
 • 14.Leibenstein H.: Poza schematem homo oeconomicus. PWN, Warszawa 1988.
 • 15.Leskiewicz Z.: Racjonalność w ekonomii. Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1994.
 • 16.Senda J.: Podstawowe aspekty racjonalności zachowań konsumenckich. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" 1998, nr 2.
 • 17.Słownik języka polskiego. T. III. PWN, Warszawa 1999.
 • 18.Smith V.L.: Racjonalność w ekonomii. Oficyna Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa 2013.
 • 19.Smyczek S., Sowa I.: Konsument na rynku, zachowania, modele, aplikacje. Difin, Warszawa 2005.
 • 20.Swart N.: Personal Financial Management. Creda Communication, 2007.
 • 21.Szarzec K.: Racjonalny podmiot gospodarczy w klasycznej myśli ekonomicznej i jej współczesnych kontynuacjach. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, PTE, Warszawa 2005.
 • 22.Świecka B.: Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny - skutki - przeciwwskazania. Difin, Warszawa 2009.
 • 23.Unold J.: Racjonalność - kategoria indywidualistyczna czy zbiorowa? W: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem. Red. T. Dudycz. Prace Naukowe. AE, Wrocław 2005, nr 1060.
 • 24.Zalega T.: Konsumpcja, determinanty, teorie, modele. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-bef4abec-6dbf-43c9-a637-f9ce30f48fd4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.