Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2010 | 9 | 139-160

Article title

Od subiekta do bogatego kupca – językowa kreacja Stanisława Wokulskiego

Content

Title variants

EN
From a shop assistant to a wealthy merchant – the linguistic creation of Stanisław Wokulski

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The aim of the article is to present the linguistic creation of Stanisław Wokulski (the main character of Lalka (The Doll) – a novel written by Bolesław Prus) both as a shop assistant and a wealthy merchant. These two roles assigned by the author emerge mainly from Ignacy Rzecki’s diary, statements given by other characters and the narrator’s comments. As far as the linguistic layer is concerned, the creation of Wokulski as a shop assistant and a merchant who gains his fortune is achieved due to verbal and nominative forms, stylistic devices (similes, epithets) and set phrases. The diversity of techniques and linguistic devices used by Bolesław Prus in Wokulski’s creation influenced the realism of the character’s presentation.

Year

Volume

9

Pages

139-160

Physical description

oryginalny artykuł naukowy

Dates

published
2010

Contributors

 • Uniwersytet Szczeciński

References

 • Bachórz J., Nieco o tytułowaniu postaci i o zwrotach adresatywnych w „Lalce” Bolesława Prusa, w: Prus i inni. Prace ofiarowane prof. Stanisławowi Ficie, red. E. Paczoska, J.A. Malik, Lublin 2003.
 • Budrewicz T., „Lalka”. Konteksty stylu, Kraków 1990.
 • Fita S., Plotka w twórczości Bolesława Prusa, w: Mieszczaństwo i mieszczańskość w literaturze polskiej drugiej połowy XIX wieku, red. E. Ihnatowicz, Warszawa 2000.
 • Ihnatowicz I., Od rozbiorów do pierwszej wojny światowej, rozdz. XX Kształtowanie się więzi klasowych, w: I. Ihnatowicz, A. Mączak, B. Zientara, J. Żarnowski, Społeczeństwo polskie od X do XX wieku, Warszawa 1988.
 • Kowalik H., Cień w lustrze, „Przegląd Tygodniowy” 1984, nr 26–29.
 • Kulczycka-Saloni J., „Złamawszy się na bohaterstwie zostali skromnymi pracownikami...”, w: Dziedzictwo literackie powstania styczniowego, red. J.Z. Jakubowski, J. Kulczycka-Saloni, S. Frybes, Warszawa 1964.
 • Kulczycka-Saloni J., Bolesław Prus, Warszawa 1975.
 • Kulczycka-Saloni J., Dwie powieści kupieckie „Au bonheur des dames” Emila Zoli i „Lalka” Bolesława Prusa, „Przegląd Humanistyczny” 1963, nr 1.
 • Lakoff G., Johnson M., Metafory w naszym życiu, tłum. T.P. Krzeszowski, Warszawa 1988.
 • Matuszczyk B., Uczony przyrodnik czy galanteryjny kupiec? Antynomie osobowości Wokulskiego w świetle frazeologii i metaforyki „Lalki” B. Prusa, w: Prus i inni. Prace ofiarowane prof. Stanisławowi Ficie, red. E. Paczoska, J.A. Malik, Lublin 2003.
 • Mayenowa M.R., Teoria tekstu a tradycyjne zagadnienia poetyki, w: Tekst i język. Problemy semantyczne, pod red. M.R. Mayenowej, Wrocław 1974.
 • Płachecki M., Bohaterowie i fabuła w powieściach Bolesława Prusa (od „Anielki” do „Lalki”), „Przegląd Humanistyczny” 1983, nr 9–10.
 • Prus B., Lalka, t. I–II, BN seria I, nr 262, Wrocław–Kraków 1998.
 • Prus i inni. Prace ofiarowane prof. Stanisławowi Ficie, red. E. Paczoska, J.A. Malik, Lublin 2003.
 • Pruss W., Sytuacja gospodarcza Warszawy po upadku powstania styczniowego do I wojny światowej, w: Z dziejów rzemiosła warszawskiego, pod red. B. Grochulskiej i W. Prussa, Warszawa 1983.
 • Przybyła Z., „Lalka” Bolesława Prusa. Semantyka – kompozycja – konteksty, Rzeszów 1995.
 • Skubalanka T., Językowa kreacja Jacka Soplicy (księdza Robaka), w: eadem, Mickiewicz, Słowacki, Norwid. Studia nad językiem i stylem, Lublin 1997.
 • Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I–VIII, Warszawa 1900–1927.
 • Smółkowa T., Słownictwo i fleksja „Lalki” Bolesława Prusa. Badania statystyczne, Wrocław 1974.
 • Strzałkowa M., Z zagadnień porównawczych: Prus i Balzac, w: Księga pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia, Kraków 1961.
 • Szweykowski Z., Twórczość Bolesława Prusa, Warszawa 1972.
 • Wasilewska E., Subiekci warszawscy na rynku pracy w epoce pouwłaszczeniowej, w: Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku, t. VI, red. J. Leskiewiczowa, Warszawa 1974.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf0efab3-e63d-4a70-962e-5a96ec43602f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.