Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2006 | 1(15) | 49-54

Article title

Posługa słowa wśród dzieci i młodzieży

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W posłudze Kościoła wielką rolę odgrywa misja prorocka. Możemy ją realizować poprzez ewangelizację, głoszenie homilii oraz prowadzenie katechez. Najszerszy zakres treściowy ma katecheza, ponieważ przekazuje całokształt prawd objawionych w sposób usystematyzowany. Homilia czy kazanie w przekazie treści ograniczają się do czytania biblijnego przeznaczonego na dany dzień. Klasyczna homilia jest dobra wtedy, gdy porusza tematykę zakorzenioną w lekcji czy w Ewangelii. W referacie zwrócę uwagę na głoszenie słowa Bożego podczas homilii, kazania, rekolekcji, a także poprzez inne formy kontaktu ze słowem Bożym, którego adresatami są dzieci i młodzież.

Journal

Year

Issue

Pages

49-54

Physical description

Dates

published
2006-12-31

Contributors

  • Akademia Ignatianum w Krakowie

References

  • A. Długosz, Dobry Bóg mówi do nas, Częstochowa 2003.
  • A. Długosz, Nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię, Częstochowa 1999.
  • A. Długosz, R. Ceglarek, Słowa Jezusa prowadzą do nieba (Kazania dla dzieci na rok A, B, C), Częstochowa 2004-2006.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf1828fb-32b1-47c8-b9da-d773b08471e2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.