Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2008 | 1 | 85-100

Article title

Gospodarka Chińskiej Republiki Ludowej w warunkach reform systemowych

Content

Title variants

EN
Economic of the People’s Republic of China under the conditions of the systems reforms

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Rok 1978 rozpoczął zupełnie nowy etap rozwoju gospodarczego Chin. Kierujący krajem komuniści uznali za zasadne rozwinięcie mechanizmów rynkowych i szersze otwarcie na kraje kapitalistyczne, w tym stworzenie korzystnych warunków dla napływu kapitału zagranicznego, traktowanego jako niezbędny czynnik modernizacji. W latach 90. nastąpiło przyspieszenie reform systemowych i akcesja do międzynarodowych struktur gospodarczych, takich jak Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy i później Światowej Organizacji Handlu (2001). Towarzyszyło temu odejście od protekcjonistycznej polityki celnej, ograniczenie dotacji oraz prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. Podjęte kroki reformatorskie radykalnie przyspieszyły wzrost gospodarczy, którego motorem stał się eksport i idące z tym w parze inwestycje kapitału zagranicznego.
EN
The year 1978 initiated a new stage in the economic development of China. The communist country leaders decided that there were reasonable grounds for the development of the market system and a wider co-operation with the capitalist countries, which would include the facilitated import of the goods from abroad – the essential factor in modernization. The 90s witnessed progressive reforms in the system, as well as the entry into the international economic structures, e.g. The World Bank, International Monetary Fund, and later World Trade Organization (2001). Those changes resulted in the departure from the patronizing customs policy, limitations of subsidies, and the privatization of national enterprises. The undertaken reforms accelerated the economic growth, since then fueled by export and subsequent foreign capital stock investments

Publisher

Journal

Year

Issue

1

Pages

85-100

Physical description

Artykuł naukowy

Dates

published
2008-10-10

Contributors

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1899-3109

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf1a62ec-7dd0-4971-b68b-16519774047a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.