Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 3/2019 | 3-20

Article title

Political discourse on old-age pension issues in the election programmes of the largest political parties in Poland

Content

Title variants

PL
Dyskurs polityczny na temat spraw emerytalnych w programach wyborczych największych partii w Polsce

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The political discourse used by individual political parties or politicians to communicate with their addressees is important in the context of the language used in communication about retirement economics. In particular, we can observe the development of political discourse in the media, thanks to which messages addressed by politicians reach their recipients. The media today are intermediaries between the senders of political messages and their recipients, i.e., citizens. The frequency of political communications increases particularly during a pre-election period. The article analyses the party political programmes of Platforma Obywatelska [Civic Platform] and Prawo i Sprawiedliwość [Law and Justice] – in terms of the content that appeared during campaigns prior to the parliamentary elections in 2007, 2011, 2015. The focus is placed on issues related to the old-age pension system, proposed changes and the positions taken by the above-mentioned groupings in the specific years. The results of this comparative analysis reveal a picture of the political discourse regarding pension issues in Poland in the 21st century, and its evolution with the changes seen in many areas of social life.
PL
Dyskurs polityczny, jakim komunikują się z odbiorcami poszczególne partie polityczne czy sami politycy, jest dziś istotny w kontekście przekazu językowego dotyczącego ekonomii emerytalnej. Szczególnie zaobserwować możemy rozwój dyskursu politycznego w mediach, dzięki którym komunikaty skierowane przez polityków trafiają do odbiorców. To media dziś są pośrednikiem pomiędzy nadawcami politycznych komunikatów a ich odbiorcami, którymi są obywatele. Częstotliwość komunikatów o charakterze politycznym wzrasta w szczególności w okresie przedwyborczym. W artykule zostały zanalizowane treści pojawiające się w programach partii politycznych – Platformy Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości – w czasie kampanii przed wyborami parlamentarnymi w latach: 2007, 2011, 2015. Skupiono się na sprawach związanych z systemem emerytalnym, proponowanych zmianach oraz stanowiskach wskazanych ugrupowań w konkretnych latach. Z wyników analizy porównawczej wyłania się obraz dyskursu politycznego na temat spraw emerytalnych, który funkcjonuje w Polsce w XXI w., oraz jego ewolucji związanej ze zmianami zachodzącymi w społeczeństwie w wielu dziedzinach życia.

Year

Issue

Pages

3-20

Physical description

Dates

published
2020-02-14

Contributors

 • Uniwersytet Warszawski

References

 • Balczyńska-Kosman A., Język dyskursu publicznego w polskim systemie politycznym, “Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2013, No. 2.
 • Batorowska H., Klepka R., Wasiuta O., Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Kraków 2019.
 • Bojanowski M., Kostrzewski L., Kto zepsuł reformę emerytalną. Wszyscy mają “za uszami”, Wyborcza.biz 16 March 2011, http://wyborcza.biz/biznes/1,147880,9258706,Kto_zepsul_reforme_emerytalna__Wszyscy_maja__za_uszami_.html?disableRedirects=true(online access: 31.7.2019).
 • Duszak A., Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa, Warszawa 1998.
 • Dyskurs jako struktura i proces, ed. T. van Dijk, Warszawa 2001.
 • Emerytura dla matek. Kto otrzyma świadczenie w ramach programu “Mama 4 Plus?”, Gazeta.pl 18 January 2019, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,24376574,emerytura-matczyna-kto-otrzyma-swiadczenie-w-ramach-programu.html (onlineaccess: 31.7.2019).
 • Exposé premier Beaty Szydło – stenogram, 2015, https://www.premier.gov.pl/exposepremier-beaty-szydlo-stenogram.html (online access: 31.7.2019).
 • Exposé premiera Donalda Tuska z 2007 roku, https://www.premier.gov.pl (online access: 31.7.2019).
 • Exposé premiera Donalda Tuska z 2011 roku [STENOGRAM], Wyborcza.pl 18 November 2011, http://wyborcza.pl/1,75398,10668035,Expose_premiera_Donalda_Tuska__STENOGRAM_.html (online access: 31.7.2019).
 • Góra M., System emerytalny, Warszawa 2003.
 • Jakobson R., W poszukiwaniu istoty języka, Warszawa 1989.
 • Kostrzewski L., Pięć ważnych zmian w emeryturach w 2017 roku. Obniżony wiek emerytalny, waloryzacja po nowemu, Wyborcza.biz 3 January 2017, http://wyborcza.biz/biznes/1,147880,21197614,piec-waznych-zmian-w-emeryturach-w-2017-roku-obnizony-wiek.html (online access: 31.7.2019).
 • Kujawa I., Strategie dyskursu politycznego a medialny obraz świata, “Annales UMCS Sectio FF” 2009, No. 23.
 • Lokert K., Dyskurs polityczny – analiza KAD, “Językoznawstwo: Współczesne Badania, Problemy i Analizy Językoznawcze” 2011, No. 1 (5).
 • Olejnik I., Zabezpieczenie emerytalne. Modele i determinanty zachowań polskich gospodarstw domowych, Poznań 2016.
 • Ożóg K., O języku współczesnej polityki, “Polityka i Społeczeństwo” 2007, No. 4.
 • Paradowski Ł., Dyskurs w mediach internetowych dotyczący reformy emerytalnej w 2012 roku, “Nowe Media” 2013, No. 4.
 • Pieniążek P., Wyższy wiek emerytalny? Przede wszystkim wyższe emerytury, “Krytyka Polityczna” 22 February 2012, https://krytykapolityczna.pl/kraj/wyzszy-wiek-emerytalny-przede-wszystkim-wyzsze-emerytury/ (online access: 31.7.2019).
 • Prawo i Sprawiedliwość – Program PiS z 2014 roku, http://old.pis.org.pl/dokumenty.php?s=partia (online access: 31.7.2019).
 • Program PO. Polska Zasługuje na cud gospodarczy, 2007, https://mamprawowiedziec.pl/file/14512 (online access: 15.1.2019).
 • Program wyborczy PO: Następny krok. Razem, Wyborcza.pl 10 September 2011, http://wyborcza.pl/1,75398,10264832,Program_wyborczy_PO____Nastepny_krok__Razem____PDF_.html (online access: 31.7.2019).
 • Rittel S.J., Komunikacja polityczna. Dyskurs polityczny. Język w przestrzeni politycznej, Kielce 2003.
 • Stopka M., Polska przyszłości. Program Platformy Obywatelskiej RR, 2015, http://www.michalstopka.pl/wp-content/uploads/2015/10/Polska-Przyszlosci-Program-PO.pdf (online access: 31.7.2019).
 • Synowiec A., W stronę analizy tekstu – wprowadzenie do teorii dyskursu, “Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie” 2013, No. 65.
 • Wybory parlamentarne w 2011, ed. A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Sosnowiec 2012.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf1b8039-0911-4479-8a20-c57d15b647fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.