Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2009 | 80 | 133-146

Article title

Zmiany w statusie prawnym pracowników samorządowych wynikające z nowej ustawy o pracownikach samorządowych

Authors

Title variants

EN
Changes in the Local Workers' Legal Status which Result from a New Law about Local Workers

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W dniu 21.11.2008 r. została uchwalona nowa ustawa o pracownikach samorządowych. Ustawa ta wprowadza wiele zmian w dotychczasowej regulacji oraz wiele zupełnie nowych rozwiązań. Jest ona rezultatem analizy dostrzeżonych w dotychczasowej praktyce problemów oraz postulatów pracowników samorządowych. Głównym celem ustawy jest uregulowanie zadań i obowiązków pracowników samorządowych oraz stworzenie podstaw do sprawnego i profesjonalnego wykonywania zadań przez samorząd terytorialny. Wprowadzone zmiany mają umożliwić pełniejsze dostosowanie służby publicznej w Polsce do standardów obowiązujących w innych krajach europejskich.
EN
The new law about local workers was introduced on 21 November 2008. This law initiates a great variety of changes in previous regulations as well as some new solutions. It is a result of the analysis of the local workers' problems and postulates. The main aim of the law is to regulate activities and duties of the local workers and to create foundations of efficient and professional carrying out of the local government's duties. The introduced changes are supposed to enable greater alignment of public service in Poland with norms and standards in other European countries.

Contributors

  • Akademia Podlaska w Siedlcach

References

  • Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych; (Dz.U. 08.223.1458). .
  • Ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych; (Dz.U. 01.142.1593 z póź. zm.).
  • Ustawa z dn. 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym; (Dz.U. 01.142.1591 z póź. zm.).
  • Ustawa z dn. 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym; (Dz.U. 01.142.1592 z póź. zm.).
  • Ustawa z dn. 05.06.1998 r. o samorządzie województwa; (Dz.U. 01.142.1590 z póź. zm.).
  • Ustawa z dn. 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; (Dz.U. 07.50.331 z póź. zm.).
  • Ustawa z dn. 26.06.1974 r. kodeks pracy; (Dz.U. 98.21.94 z póź. zm.)
  • Uchwała Rady Ministrów z dn. 22.01.2008 r. w sprawie dokończenia reformy administracji publicznej oraz zasad prowadzenia prac w tym zakresie; (M.P. 08.8.99)

Notes

PL
Pełny tekst artykułu umieszczono za zgodą wydawcy. Tekst ten jest również dostępny w internecie na stronie Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf1f3ea9-a009-4d08-8cc9-7a9fccafc20a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.