Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2018 | 4 (75) | 61-70

Article title

Wizerunek Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” w łódzkich dziennikach w perspektywie framing analysis

Content

Title variants

EN
The image of „Łódź of Four Cultures” Festival in regional dailies of Łódź. Framing analysis perspective

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Artykuł jest próbą oceny wizerunku prasowego Festiwalu „Łódź Czterech Kultur” na łamach łódzkich dzienników regionalnych „Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany” w latach 2010–2014. Autor posłużył się metodą ram interpretacyjnych (framing analysis) w celu ustalenia dominującej ramy, przez którą było relacjonowane wydarzenie kulturalne związane z historią Łodzi i odnoszące się do jej wielokulturowości. Podjęta analiza prasoznawcza miała wskazać w materiale badawczym następujące ramy: „ramę konfl iktu”, „ramę ludzkich spraw”, „ramę odpowiedzialności”, „ramę moralności”, „ramę ekonomii”.
EN
The article aims at presenting an image of „Łódź of Four Cultures” Festival in the regional dailies of Łódź: „Dziennik Łódzki” and „Express Ilustrowany” (2010–2014). The author used the framing analysis to examine the ways in which this cultural event related was reported in line with presenting history of Łódź and supporting multiculturalism. The press analysis was conducted by using yhe following frames: “the frame of confl ict”, “the frame of human affairs”, “the frame of responsibility”, “the frame of morality” and “the frame of economy”.

Year

Issue

Pages

61-70

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa/Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

References

 • Adamczewska I., Sakosik K., Łódź Czterech Kultur. Festiwal straconych okazji, 20.09.2017, http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22396040,lodz-czterech-kultur-festiwal-straconych-okazji-opinia.html [dostęp: 2.07.2018].
 • al, Festiwal Łódź Czterech Kultur 2014 [Program], 6.06.2014, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/festiwallodz-czterech-kultur-2014-program,2304574,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 • Bałczewski M., Festiwal Łódź Czterech Kultur 2010 – program, informacje, 12.09.2010, http://www.plasterlodzki.pl/miasto/zapowiedzi/1812-festiwal-od-czterech-kultur-2010-program-informacje [dostęp: 2.07.2018].
 • Entman R., Framing media power [w:] Doing news framing analysis: Empirical and theorical perspectives, red. P.D’Angelo, J. Kuypers, New York–London 2010, s. 331–355.
 • Entman R., Framing: Toward clarification of a fractured paradigm, „Journal of Communication” 1993, Vol. 43, s. 51–58.
 • Festiwal Łódź Czterech Kultur, 14.09.2012, https://baedekerlodz.blogspot.com/2012/09/festiwal-odz-czterechkultur.html?m=1 [dostęp: 2.07.2018].
 • Franczak K., Perspektywa framing analysis – oferta analityczna dla badań nad dyskursem?, „Przegląd Socjologiczny” Vol. 3 (2014), nr 63, s. 135–156.
 • Grzegorczyk W., Łódź Czterech Kultur 2013. Festiwal otwarty dla wszystkich, 11.05.2013, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodz-czterech-kultur-2013-festiwal-otwarty-dla-wszystkich,1849493,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 • Jurczyk Z., Procesy koncentracji i monopolizacji na rynku prasy regionalnej w Polsce, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 405, s. 127–140.
 • (kac), Łódź Czterech Kultur 2012 „Generacje” [Program po Festiwalu], 26.06.2012, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/lodz-czterech-kultur-2012-generacje-program-festiwalu,1456507,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 • Kołodziej K., Między „ziemią obiecaną” a „złym miastem” – cała (?) prawda o Łodzi w publicystyce i prasie warszawskiej, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2008, nr 10, s. 253–272.
 • Kołodziej K., Motywy wspólne w literackim obrazie strajku i lokautu w Manchesterze (Elizabeth C. Gaskell „Mary Barton”) i Łodzi (M. Gawlewicz „Wir”, K. Laskowski „Lokaut”), „Acta Universitatis Lodziensis.
 • Folia Litteraria Polonica” 2007, nr 9, s. 187–201.
 • Nowak E., Riedel R., Agenda setting, priming, framing – TV news in Poland during election campaigns 2005 and 2007. Comparative analysis, „Central European Journal of Communication” Vol. 5 (2010), nr 3.2, s. 237–252.
 • Palczewski M., Koncepcja framingu i jej zastosowanie w badaniach newsów w Wiadomościach TVP i Faktach TVN, „Studia Medioznawcze 2011, nr 1 (44), s. 31–41.
 • Palczewski M., Selekcja informacji w mediach – zasady, wartości, manipulacje, „Naukowy Przegląd Dziennikarski” 2015, nr 2, s. 85–101.
 • Rajchel D., Wielokulturowość jako artefakt na przykładzie miasta Łódź, „Studia Humanistyczne AGH” Vol. 3 (2014), nr 13, s. 185–197.
 • (RS), Od soboty Festiwal Łódź Czterech Kultur 2011, 8.09.2011, http://lodz.naszemiasto.pl/artykul/od-sobotyfestiwal-lodz-czterech-kultur-2011,1070025,art,t,id,tm.html [dostęp: 2.07.2018].
 • Semetko H., Valkenburg P., Framing European politics: A content analysis of press and television news, „Journal of Communication” Vol. 2 (2000), nr 50, s. 93–109.
 • Valkenburg P., Semetko H., de Vreese C., The effects of news frames on readers’ thoughts and recall, „Communication Research” Vol. 5 (1999), nr 26, s. 550–569.
 • de Vreese C., News framing: Theory and typology, „Information Design Journal & Document Design” Vol. 1 (2005), nr 13, s. 51–62.
 • Young C., Kaczmarek S., The Socialist past and postsocialist urban identity in central and eastern Europe, „European Urban and Regional Studies” Vol. 1 (2008), nr 15, s. 53–70.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-bf205d35-116f-45a0-a4de-c4ac9717dd16
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.